حسینه صافی: حفر قانونی ساحات باستانی در ۸ ولایت آغاز شده است

۲۷ حمل ۱۳۹۸ هشدار

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که روند کندن قانونی ساحه‌های باستانی در ۸ ولایت افغانستان آغاز شده است.

حسینه صافی، امروز سه‌شنبه(۲۷ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که مصرف ۹۱ درصد بودجه، درج‌کردن ۲۷ حوت به عنوان روز ملی خبرنگار در تقویم، آغاز حفر ساحه‌هاس باستانی در ۸ ولایت، ایجاد شورای فرهنگ و هنر و معرفی چهار هزار تن به دانشگاه‌های خصوصی با چند درصد تخفیف، دست‌آوردهای عمده‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ را تشکیل می‌دهد.

او افزود که حفر قانونی ساحه‌های باستانی در ۸ ولایت افغانستان آغاز شده و از این طریق، زمینه‌ی کار برای ۱۰۰۰ تن فراهم شده است.

بانو صافی گفت که برای نخستین‌بار از سوی بورد کاپی‌رایت، مسوده‌ی پالیسی نشراتی و مسوده‌ی پالیسی ملی فرهنگی ترتیب شده است.

او علاوه کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ، از طریق عاید نمایشگاه‌های خارجی مبلغ ۵۳۰۰۰۰ دالر امریکایی و از فروش تکت‌های داخلی موزیم ملی ۲۶۹۴۶۰ افغانی را جمع‌آوری و به حساب دولت واریز کرده است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که ۴۴ آبده‌ی تاریخی سروی و برای ۲۹ آبده‌ی تاریخی پروژه ساخته شده است و هم‌چنان ۹۷ آبده‌ی تاریخی در مرکز و سایر ولایت‌ها تثبیت، تسجیل و نام‌گذاری شده‌اند.

او علاوه کرد که در آرشیف ملی ۲۱۶۳۱ نسخه خطی دیجیتل شده است و در سال ۱۳۹۸ نیز ۴۵۰۰۰ نسخه خطی دیجیتل خواهد شد.

بانو صافی گفت که به خاطر پشتیبانی از رسانه‌های آزاد و تعهد به آزادی بیان، برای ۱۱۳ رسانه‌ی مختلف جواز فعالیت داده شده است.

او افزود که برای انستیتوت توریزم و هوتل‌داری نصاب ساخته شده و کتلاک افغانستان در تصویر، به زبان های فارسی، پشتو، انگلیسی ترتیب گردیده است.

بانو صافی در مورد برنامه های سال ۱۳۹۸ این وزارت گفت که در این سال، قلعه‌ی شاه‌علم‌خان و حوض حقینی در ولایت زابل و زیارت سبزعلی در ولایت لوگر، ترمیم می شوند و کار دیوار احاطوی منارهای غزنی و فاز دوم سراج‌قلعه و بازسازی باقی‌مانده‌ی قصر سراج‌العماره، ادامه خواهد یافت.

هم رسانی