اشتباه‌های غنی دولت افغانستان را تضعیف کرد

۲۷ حمل ۱۳۹۸ هشدار

 اشرف‌غنی پنج سال پیش پس از جنجال بر سر نتیجه‌ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بربنیاد توافقنامه‌ی سیاسی با  فشار آمریکا و توافق رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله، به‌عنوان رییس جمهور در رأس دولت افغانستان قرار گرفت.

حکومت وحدت ملی به دلیل ساختار غیرمتجانس و ایتلافی که داشت، در چهار سال گذشته با اختلاف جدی از دورن مواجه بود. با آن‌که اشرف غنی تمامی اختیارات را به دست گرفت. از طریق اداره‌ی امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری تمامی مهره هایش را در دولت جابجا کرد؛ اما در چهارسال گذشته نتوانست که دولت افغانستان را قدرت‌مند بسازد. به غیر از افرادی که در رأس ادارات گمارده شده اند، سیاستمدارانی که در داخل حکومت بودند و چه بیرون از حکومت، با محمد اشرف‌غنی اختلاف دارند.

اشرف‌غنی در این سال‌ها به جز گزینش مهره‌هایش در موقف‌های دولتی هیچ‌کار موثری دیگری را برای اعتبار و تقویت دولت افغانستان انجام نداده است. اگر کاری انجام داده، اشتباه بوده و نتیجه‌ی محسوس نداشته است.

خلع و گزینش مسوولان دولتی با نگاه قومی و سیاسی صورت می‌گیرد. اشرف‌غنی حتا از تکنوکرات‌ها و دموکرات‌های اقوام غیرپشتون که وابستگی به رهبران قومی نداشتند نیز استفاده نکرد. آن‌ها را در حکومت نپذیرفت. در نتیجه‌ی این سیاست اشتباه، دولت افغانستان در چهار سال گذشته بیش‌تر از پیش فاقد حمایت سیاسی و اجتماعی شده و به جز کسانی‌که شامل تیم سیاسی اشرف‌غنی اند و به کمک او به مقام‌ها و منصب‌‍های دولتی گمارده شده اند. اکثریت سیاست‌مدارانی که در حکومت استند و یا بیرون از آن، با برنامه‌ها و سیاست‌های اشرف‌غنی موافق نیستند.

بخشی از مخالفت و نارضایتی حلقه‌های سیاسی و سیاست‌مداران، از اشرف‌غنی می‌تواند رقابت سیاست باشد؛ اما بخش بزرگ آن ریشه در سیاست‌های نادرست اشرف‌غنی و روی‌کرد تک‌روانه و ناسنجیده شده‌ی او دارد. یکی از اشتباه‌های اشرف‌غنی این بود که تااکنون، نقش افراد با نفوذی که خواهان تقویت قدرت دولت و گسترش حاکمیت آن برای اداره‌ی کشوراند و نیز از نفوذ رهبران قومی میانه‌رو  برای تقویت دولت و پیش‌برد برنامه‌های دولتی استفاده نمی‌کند.

سیاست اشرف‌غنی با واقعیت‌های جامعه‌ی افغانستان بیگانه بوده و به این دلیل از نیروها و ظرفیت‌های سیاسی که نقش آن‌ها برای تقویت حکومت مهم و سازنده است نتوانسته بهره ببرد. اشرف‌غنی نه اهمیت آن را درک کرده و نه تدبیری از خود نشان داده که از ظرفیت‌‎های سیاسی و اجتماعی برای قدرت‌مندشدن دولت استفاده کند.

در چهارسال گذشته اشرف‌غنی کم‌ترین ارتباط را با چهره‌های با نفوذ سیاسی و اجتماعی  و حتا  مقام‌های ارشد حکومتی داشته و به جای روی‌کرد تعامل از روی‌کرد مقابله با مخالفان سیاسی خود استفاده کرده و به این دلیل حلقه‌‌ها و جریان‌های سیاسی و حتا عبدالله‌عبدالله شریک او در حکومت وحدت ملی، با اشرف‌غنی هماهنگ نیستند.

اکنون که برنامه‌ی صلح و انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌زمان پیش می‌رود؛ اشتباهاتی که آقای غنی داشته بیش‌تر از گذشته دامن‌گیر حکومت شده است. تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حلقه‌های سیاسی از برنامه‌های حکومت غنی حمایت نمی‌کنند. در روزهای گذشته، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، حنیف اتمرو رحمت الله نبیل و سه تیم انتخاباتی دیگر با جرگه‌ی مشورتی صلح مخالفت کرده گفتند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد. برعلاوه، بیش‌تری از چهره‌های با نفوذ سیاسی با دیدگاه حکومت اشرف‌غنی درباره‌یر چگونگی صلح با طالبان، اختلاف نظر دارند. دولت افغانستان در دوره‌ی ریاست‌جمهوری اشرف‌غنی، بیش‌تر از گذشته حمایت سیاسی خود را از دست داده است.

از طرف دیگر بعض سیاستمداران با نفوذ و رهبران قومی و جهادی با طالبان دیدگاه‌شان را مشترک کرده‌اند. این درحالی است که اشرف‌غنی هیچ پشتیبان قوی ندارد تا نظام سیاسی افغانستان و دست‌اوردهای یک‌ونیم دهه‌ی گذشته را حفظ کند. خطر سقوط دولت افغانستان به دست طالبان و سنت‌گرایان محسوس است. بسیار مشکل است که اشرف غنی بتواند جلو این خطر را بگیرد.

بشیر یاوری

هم رسانی