وزارت معارف: ۴۰ هزار معلم به سطح لیسانس و چهارده‌پاس ارتقا می‌یابند

۲۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در جریان سال جاری، حدود ۴۰هزار معلم، به سطح چهارده‌پاس و لیسانس ارتقا خواهند یافت.

محمدمیرویس بلخی، امروز چهارشنبه (۲۸ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که در جریان سال جاری، ۲۰هزار معلم دوازده‌پاس از سوی برنامه‌ی داخل خدمت در مراکز تربیهی معلم به درجه‌ی چهارده‌پاس ارتقا می‌یابند و ۲۰هزار معلم چهارده‌پاس نیز، به منظور فراگیری تحصیلات عالی به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

او افزود که تا پنج سال آینده، تمامی معلمان غیر مسلکی، براساس معیارهای وزارت معارف ارتقای ظرفیت می‌یابند و برای رفع کمبود معلم، روند استخدام ۱۱هزار معلم دیگر در رشته‌های مورد نیاز، جریان دارد.

آقای بلخی گفت که در جریان سال جاری، ۱۴۰ مکتب ارتقا می‌یابند و ۱۱۷۰ صنف آموزش محلی و تسریعی، به منظور سهولت دست‌رسی دانش‌آموزان به خدمات تعلیمی، در بخش‌های دوردست افغانستان ایجاد می‌شود.

او تاکید کرد که برای ۲۰۰ هزار تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچی‌ها و کارکنان خدماتی ادارات دولتی که از سواد محروم‌اند، ۱۱هزار کورس سواد آموزی و برای ۱۰هزار تن دیگر، برنامه‌ی سوادآموزی حرفه‌ای دایر می‌شود.

سرپرست وزارت معارف گفت که در جریان سال جاری، ۲۷۰۰ مکتب از سوی وزارت انکشاف دهات و ۳۰۰ مکتب از طریق وزارت شهرسازی و اراضی، اعمار خواهد شد.

او گفت که در جریان سال جاری، ۵۰۰ مکتب ترمیم و بازسازی، ۱۲۹۰ مکتب با لابراتوار و کمپیوتر تجهیز و ۲۰۰ مکتب از سوی وزارت مخابرات، به انترنت وصل خواهند شد.

آقای بلخی گفت که به منظور رفع کمبود کتاب‌های درسی در سال ۱۳۹۸، پنجاه میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و به دست‌رس دانش‌آموزان قرار می گیرد. او افزود: “روند توزیع ۲.۲ میلیون جلد کتاب درسی برای دانش‌آموزان مراکز تعلیمی نیز آغاز می‌شود”.

او تاکید کرد: “امضای ۴۷ تفاهم‌نامه با ادارات دولتی به منظور شمولیت کوکان محروم از تعلیم و تربیه و ارتقای کیفیت معارف؛ بازشدن دروازه‌های ۵۰۰ مکتب به روی دانش‌آموزان، فراهم‌سازی زمینهی دست‌رسی آسان به تعلیم و تربیه برای ۱۹۷ هزار شاگرد از طریق ۷ هزار صنف آموزش محلی، فراغت ۱۹۷ هزار سواد آموز از کورس های سواد آموزی و ارتقای ظرفیت ۲۰ هزار معلم تا مقطع چهارده پاس؛ از دست‌آورد های عمده‌ی سال ۱۳۹۷ است”.

هم رسانی