نشست دوحه؛ فرصتی برای دفاع از افغانستان جدید

۲۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

دولت افغانستان روز گذشته فهرست ۲۴۹نفری هیأت “تبادل  نظر با طالبان” در نشست دوحه را که دو روز دیگر در آن کشور برگزار خواهد شد را منتشر کرده است.

برعلاوه‌‎ی افراد دولتی، چهره‌های سیاسی، قومی و ملاها، اعضای نهادهای جامعه‌ی مدنی، اعضای خانواده‌ی قربانیان نیروهای امنیتی، نمایندگان پارلمان، جوانان و به تعداد پنجاه نفر به نمایندگی از زنان، شامل این فهرست شده‌اند.

این درحالی است که طالبان گفته بودند، به نمایندگی از این گروه ۲۵ نفر در نشست دوحه شرکت می‌کنند. هم‌چنان در واکنش به نشر فهرستی که از جانب دولت افغانستان نشر شده، با تمسخر گفته اند؛ نشست آینده در دوحه “یک کنفرانس بوده نه مهمانی در یکی از هوتل‌های کابل”.

طالبان از نظر تعداد و نیز افرادی که در این فهرست معرفی شده، مخالف اند و می‌گویند که در نهایت شخصیت‌های سیاسی و بزرگان قومی که شامل این فهرست هستند، در این نشست شرکت کنند.

طالبان هم‌زمان با اعلام تعداد اعضای هیأت‌شان، گفته بودند؛ باید فهرست افرادی که از جانب دولت نیز معرفی می‌شوند؛ پیش از نشر آن با آن‌ها در میان گذاشته شود.

در آغاز مذاکرات امریکا با طالبان؛ دولت افغانستان، هیأت دوازده‌نفری را برای مذاکره با این گروه معرفی کرد. یکی از انتقادها این بود که در این هیأت، سهم زنان، جامعه مدنی، جوانان و نیروهای دموکرات در نظر گرفته نشده و این گروه‌ها در این مدت، از حکومت می‌خواستند که سهم آن‌ها را در هیأت مذاکرات صلح با طالبان، در نظر بگیرد.

دلیلی که دولت افغانستان ۲۴۹نفر را به نمایندگی از سیزده گروه اجتماعی و سیاسی شامل هیأت “نشست تبادل نظر با طالبان” نموده این‌است؛ که نشان بدهد به خواست این گروه‌ها پاسخ داده است.

از جانب دیگر به طالبان نشان بدهد که افغانستان تغییرکرده است. طالبان با دیدگاه‌های متفاوت و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مواجه خواهند بود. افغانستان نیز پس از سقوط حاکمیت آن‌ها تغییر بسیار کرده و با نادیده‌گرفتن دیدگاه جوانان، زنان و نیروهای دموکرات، تحقق صلح در افغانستان ناممکن است.

هم‌چنان به دلیل این‌که در نشست دوحه تنها تبادل دیدگاه صورت می‌گیرد؛ مسأله‌ای نیست که دولت افغانستان تعداد شرکت‌کنندگان را محدود در نظر می‌گرفت. این نشست برای دولت افغانستان، فرصتی است که طالبان را با افغانستان جدید و دیدگاه‌های متفاوت آشنا کند.

 کسانی‌ که به نمایندگی از زنان، جوانان و نیروهای دموکرات در این نشست شرکت می‌کنند باید ضعیف ظاهر نشوند. با درایت و شایستگی به طالبان بگویند که جنگ یک‌ونیم دهه‎‌ی آن‌ها با افغانستان و ارزش‌های جدید آن باطل بوده است. اگر بخواهند از راه جنگ به قدرت برسند و یا بخواهد در نتیجه‌‎ی یک معامله‌ی سیاسی با رهبران سنتی، شامل دولت شوند؛ بدانند که با دیدگاه سنتی و افراطی در افغانستان رهبری نمی توانند و با مخالفت اجتماعی گسترده مواجه خواهند شد.

مخالفت طالبان با فهرست هیأت دولت آگاهانه است. طالبان یگ گروه قبیلوی و سنتی بوده و جنگ این گروه تنها برای رسیدن به قدرت نیست. طالبان با پیش‌رفت، تغییر و تمامی مظاهر جدید مخالف‌اند. به این دلیل، با دموکرات‌ها، حامیان حقوق زنان، دموکراسی و اقلیت‌های مذهبی مخالفت نشان می‌دهند و حاضر نیستند با آن‌ها، حتا تبادل نظر و گفت‌وگو کنند.

طالبان در پی ‌رسیدن به قدرت‌اند و می‌خواهند با جهادی‌ها، ملاها، متنفذین قومی و معاملان‌گران سیاسی که با آن‌ها مشترکات بیش‌تر دارند، به تفاهم رسیده و با هماهنگی  آن‌ها دوباره در افغانستان حاکم شوند.

طالبان تلاش بیش‌تر خواهند کرد تغییراتی، در فهرست هیأتی که حکومت نشر کرده به‌وجود آید. احتمال دارد، تعدادی از این فهرست حذف شوند. اما باید نمایندگان زنان، جوانان، دموکرات‌ها و خبرنگاران از نشست دوحه به‌عنوان یک فرصت برای رساندن دیدگاه‌شان به طالبان و جهان استفاده کنند. تغییراتی که پس از سقوط حاکمیت طالبان به‌وجود آمده را ثابت کنند. به طالبان بفهمانند که افغانستان جدید با افراط‌‌گرایی مذهبی و مکتب‌سوزی مخالف است. آن‌ها باید دیدگاه‌شان را تغییر بدهند. در مذاکرات صلح واقعیت‌های جدید افغانستان را نباید نادیده بگیرند.

بشیر یاوری

هم رسانی