رییس‌جمهور غنی به هیات گفتگوکننده؛ درد‌های مردم افغانستان را به طالبان بازگو کنید

۲۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که هیچ‌کسی نمی‌تواند بیرون از چارچوب دولت، از مردم افغانستان نمایندگی کند.

محمد اشرف‌غنی امروز چهارشنبه (۲۸حمل) در نشست مشترک با هیات همه‌شمول افغانی گفته است که در نشست قطر باید دو هدف دنبال شود. اول این‌که واقعیت‌های فعلی افغانستان به طالبان بازگو شود و دوم این‌که به این گروه فهمانده شود، هیچ راهی جز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان وجود ندارد.

آقای غنی به این هیات گفته است:” واقعیت‌های فعلی افغانستان، دردها و آرزوهای مردم را به طالبان بازگو کنید. آن‌ها را بشناسید. بگذارید آن‌ها نیز شما را بشناسند. طالبان را قناعت بدهید که جز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان هیچ راهی دیگر نیست و نسخه‌ی دیگر بدون مذاکرات مستقیم برای جنگ پیدا کرده نمی‌توانید. تاریخ برای ما می‌گوید که بیگانه هرگز برای ما تصمیم گرفته نمی‌تواند.”

رئیس جمهور غنی در این نشست، هیات ۲۴۹نفری که قرار است تا دو روز دیگر با طالبان دیدار کنند، را سفیران حکومت افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که با دست‌ پر به کشور برگردند.

آقای غنی به اعضای این هیات گفته است، شما ماموریتی را آغاز می‌کنید که مردم افغانستان چهل سال است منتظر آن مانده‌اند.

او صلح را گم‌شده‌ی مردم افغانستان خوانده، اما تاکید کرده است که صلح دایمی باعزت، زمانی تامین می‌شود که به اتحاد، اجماع و اعتماد به آینده به دست آید.

رییس‌جمهورغنی گفته است: “در این میان حرف من و شما مطر ح نیست. همه‌ باید ما شویم. دست‌آوردهای مشترک ما آرزویی است که برای نسل‌های آیندهی خود به جا بگذاریم. کسی را نمی توان پیدا کرد که در جریان جنگ چهل‌ساله درد ندیده باشد. درد ما مشترک است. انتحار و انفجار روح و جسم ما را خسته ساخته است. از آن‌جا که در قلب ما حس وطن‌دوستی است، هرگز تسلیم نمی شویم.”

آقای غنی با بیان این که صلح نماد قدرت است، تاکید کرد که ریختن خون کامیابی و قهرمانی نیست. راه حل سیاسی برای جنگ کامیاب و ناکام ندارد. برنده‌ی صلح مردم، زنان، کودکان و یتیمان افغانستان خواهند بود. ما صلح را برای خود نه، بل‌که برای آیندهی بهتر می‌خواهیم.

در این نشست، حامد كرزي، رییس جمهور پیشین افغانستان، داكتر عبدالله رییس اجرایی حکومت، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، عبدالرب رسول سياف، محمد كريم خليلي و حبیبه سرابی نیز حضور داشتند.

این همه درحالی مطرح می‌شود که قرار است نشست قطر میان هیات افغانی و طالبان به تاریخ ۱۹-۲۱ اپریل یعنی تا دو روز دیگر در دوحه برگزار شود.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی