طالبان سه نفت‌کش را از شاهراه جوزجان-بلخ با خود بردند

۲۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

هراس‌افگنان طالب، از روز گذشته به این طرف، ۳ عراده موتر نفت‌کش بازرگانان را از شاهراه بلخ-جوزجان ربوده‌اند.

عبدالحی حیات، عضو شورای ولایتی جوزجان به هشدار میگوید که هراس‌افگنان طالب از روز گذشته به این طرف، ۳ عراده موتر نفت‌کش را از منطقه دوراهی ولسوالی فیض‌آباد خود برده‌اند.

او افزود که هراس‌افگنان طالب، نفت آن‌ها را به بهای پایین به فروش می‌رسانند و با پول آن خود را تجهیز نظامی می‌کنند.

در همین حال، فریدون انیق، سخن‌گوی والی جوزجان ربوده شدن یک نفت‌کش را که روز گذشته صورت گرفته است تایید میکند؛ اما در مورد دو نفت‌کش دیگر که به گفته عضوی شورای ولایتی جوزجان امروز ربوده شده اند، اظهار بیخبری کرد.

از سوی هم، گروه طالبان از این موضوع اظهار بی‌خبری کرده و تاکید می‌کند که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.

این در حالی‌ است که چندی پیش نیز هراس‌افگنان طالب چندین نفت‌کش را از شاهراه جوزجان-بلخ ربوده بودند.

محراب ابراهیمی

هم رسانی