ارگان‌های محلی: با فراهم‌سازی منابع برای ولسوالان، آنان بیشتر پاسخ‌گو خواهند شد

۲۹ حمل ۱۳۹۸ هشدار

رییس اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که در جریان سال گذشته در بخش‌های قوانین، عرضه‌ی خدمات، تسهیل پروسه‌ها و بهبود خدمات شهری، کارهای موثری صورت گرفته است.

عبدالمتین‌بیک، رییس اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی امروز پنج‌شنبه (۲۹ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که تصویب نقشه راه حکومت داری، تصویب قانون شوراهای محلی و توشیح قانون شهرداری‌ها، از کارکردهای سال گذشته‌ی این اداره بود.

او، با تاکید بر این که قانون شهرداری‌ها زمینه را برای برگزاری انتخابات شهرداری‌ها فراهم کرده است، افزود: “برگزاری انتخابات شهرداری‌ها از اولویت این اداره در سال آینده است و تلاش می‌شود حتا در حد یک یا دو شهردار، از طریق انتخابات تعیین گردد”.

آقای بیک گفت که در جریان سال گذشته، شهردارها در اکثر شهرهای بزرگ از طریق رقابت استخدام شدند و دو تن آنان را بانوان تشکیل می‌دهد.

او با اشاره به برگزاری نشست ولسوالان در جریان سال گذشته، گفت که توجه اساسی اداره مستقل ارگان‌های محلی در سال جاری به ولسوالی‌ها خواهد بود و با فراهم‌سازی منابع و برنامه برای ولسوالان، آنان بیشتر پاسخ‌گو خواهند شد.

آقای بیک افزود: “زمینه‌سازی حضور ولسوالان در ۹۳ درصد از ولسوالی‌ها، یکسان‌سازی معاشات ولسوالان و توزیع وسایط برای آنان و افزایش حضور زنان در رهبری ادارات محلی؛ از دیگر کارکردهای اداره مستقل ارگان‌های محلی است”.

هم رسانی