شهردار کابل: بیش از ۱۲۳هزار ملکیت در شهر کابل سروی و ثبت شده است

۲۹ حمل ۱۳۹۸ هشدار

شهردار کابل می‌گوید که تاکنون بیش از ۱۲۳هزار ملکیت در ۱۰ ناحیه شهر کابل سروی و ثبت شده است.

احمدذکی سرفراز، شهردار کابل امروز پنج‌شنبه (۲۹ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که سروی و ثبت بیش از ۱۲۳ هزار ملکیت در ۱۰ ناحیه، توزیع ۳۸ هزار کتاب‌چه‌ی صفایی به املاک راجسترشده‌ی جدید، تکمیل برنامه‌ی استراتیژیک برای ۳ ناحیه و ایجاد کارشیوه‌ی محصول صفایی و میتودولوژی قیمت‌گذاری زمین و ساختمان، از دست‌آوردهای این اداره بوده است.

او افزود که جمع‌آوری بیش از ۴ میلیارد افغانی از منابع عوایدی شهرداری کابل، مصرف ۹۲ درصد بودجه‌ی انکشافی و تطبیق ۲۹ پروژه در بخش‌های قیرریزی سرک‌ها، به‌سازی جاده‌ها، تأسیس پل‌های عابر، پیاده‌روها و ساخت و پاک‌کاری کانال‌ها؛ دست‌آوردهای بخش عواید و مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد.

آقای سرفراز گفت که تکمیل ثبت و راجستر سرک‌های شهر کابل به تفکیک حالت آن‌ها، سروی و طراحی ۲۰۰ کیلومتر سرک، آسفالت و کانکریت‌ریزی ۱۲۷ کیلومتر سرک و کوچه در نواحی مختلف، سنگ‌فرش ۱۸۶۰۰ متر مربع پیاده‌روها، ترمیم و داغ‌گیری ۷۰۰۰۰ متر مربع سرک و اعمار ۱۲ کیلومتر کانال اصلی و فرعی نیز از کارهای این اداره بوده است.

او علاوه کرد که خرید ۵۰ عراده موتر تنظیفی مختلف، خرید و نصب ۲۰۰۰ پایه زباله‌دانی و تطبیق واکسین سگ دیوانه بر بیش از ۵ هزار قلاده سگ ولگرد نیز از دست‌آوردهای این اداره بوده است.

شهردار کابل گفت که آغاز بازسازی ۱۳ پارک شهر، تغییر منبع انرژی سیستم آب‌یاری در ۲۰ پارک شهر، غرس و توزیع ۷۰ هزار اصله نهال و ۲۰ هزار قلمه دیوار بید و آب‌یاری ۱.۸ میلیون نهال و گل‌بته در پارک‌ها، جاده ها و سایر فضای سبز شهری؛ از دست‌آوردهای بخش سرسبزی است.

او گفت که سروی و ثبت ۱۶۱ هزار ملکیت در ۱۰ ناحیه، تهیهی نقشه‌های ابتدایی و آدرس‌یابی در ۵ ناحیه، آغاز تطبیق فاز اول پروژه‌ی آدرس‌دهی در شهر کابل و توزیع ۴۲۶ هزار تعرفه‌ی صفایی به املاک سروی‌شده در ۲۲ ناحیه؛ برنامه‌های شهرداری کابل در جریان سال جاری خواهد بود.

هم رسانی