دانشجویان دانشگاه بغلان: به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌توانیم به درس حاضر شویم

۲۹ حمل ۱۳۹۸ هشدار

شماری ازدانشجویان و مسوولان دانشگاه بغلان می‌گویند که به علت تهدیدات بلند امنیتی از سه روز به‌ این‌سو دانشکده زراعت این دانشگاه بسته باقی مانده است.

زمان شاه، دانشجوی سال دوم دانشکده زراعت به هشدار می‌گوید که از سه روز به این‌سو به علت تهدیدات بلند امنیتی در مسیر راه این دانشکده، آموزگاران و دانشجویان آن قادر نشده اند که به درس های شان حاضر شوند.

به گفته او در اکثر روزها به علت نا امنی و تهدیدات بلند امنیتی شمار زیادی دانشجویان دیگر نیز به درس حاضر نمی‌شوند.

انعام الله، دانشجوی رشته خبرنگار دانشگاه بغلان نیز از وضعیت بد امنیتی نگران است. او می‌گوید، با پرداختن مصارف بلند کرایه موتر به صنف می‌رود، اما بیشتر روزها بدون درس خواندن، دوباره به اتاق شان در شهر پلخمری بر می‌گردند.

او که باشنده ولایت بدخشان است و بخاطر ادامه تحصیل در شهر پلخمری بار سختی مسافرت را بدوش می‌کشد، هم‌چنان می‌گوید که با چنین وضعیتی اگر از دانشگاه فارغ شود، ممکن آنچه را او و خانواده اش توقع دارند، نیاموزد.

غلام رضا صفدری، سرپرست ریاست دانشگاه بغلان نیز این گفته های دانشجویان را تایید می‌کند و می‌گوید که از دو روز به این‌سو استادان و دانش اموزان دانشکده زراعت به علت مشکلات امنیتی در مسیر راه نتواسته اند برای ادامه درسهای شان به این دانشکده که در منطقه پوزه ایشان موقعیت دارد، بروند.

آقای صفدری می‌گوید، از مدت ها به این‌‌سو نا امنی‌های مسیر شاهراه و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و هراس‌افگنان طالب در ساحه پوزه ایشان که دانشکده زراعت و ساحه حسن‌خیل که دانشکده های اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم و ادبیات دری در آن موقعیت دارند، نگرانی های زیادی را برای دانشجویان و استادان ایجاد کرده است.

او همچنان گفت که حضور نیروهای امنیتی در در داخل محوطه ساختمان چهار دانشکده در منطقه حسین خیل شهر پلخمری روال عادی درس دانشجویان را برهم زده است و این نیروها از مدت های زیادی در آن جا حضور دارند و هر ازگاهی از همین منطقه با طالبان درگیر می‌شوند.

درهمین حال احمد فرید بسیم، والی بغلان در باره حضور نیروهای نظامی در داخل دانشگاه در منطقه حسین خیل می‌گوید که برای حل بنیادی این موضوع تدابیری را روی دست گرفته است.

اقای بسیم گفت، به علت مهم بودن منطقه حسین خیل از نگاه موقعیت و همچنان حفاظت از جان دانشجویان، شماری از نیروهای امنیتی در آن جا از قبل مستقر شده اند که به زودترین فرصت نگرانی‌های دانشجویان و استادان دانشگاه از ناحیه از حضور نظامیان برطرف خواهد شد.

دانشجویان دانشگاه بغلان می‌گویند، در کنار مشکلات امنیتی، همه روزه نزدیک به ۲۰ کیلومتر مسیر می‌پیمایند تا به صنف های درسی شان در مناطق حسین خیل و پوزه ایشان که از ساحات نا امن شهر پلخمری بشمار می رود، برسند.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی