دولت افغانستان نشست قطر را لغو اعلام کرد

۳۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که به دلیل این‌که طالبان ترکیب هیات دولت افغانستان را نپذیرفته‌اند، این نشست لغو شده است.

قرار بود هیأت ۲۴۹ نفری دولت افغانستان روز پنج‌شنبه (۲۹ حمل) به منظور دیدار و گفت‌وگو با هیات طالبان، عازم دوحه پایتخت قطر شود، اما این سفر برای مدت نامعلومی با تاخیر مواجه شد.

در همین حال، ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای از لغو این نشست خبر داده است. در خبرنامه ارگ آمده است: “دولت افغانستان به صلح باعزت متعهد است و در راستای رسیدن به صلح به شمولیت صدای تمام اقشار مردم و نمایندگی آنان در این روند، تعهد دارد. برای اشتراک در کنفرانس قطر یک لیست از اشتراک کنندگان در مشورت تفصیلی با تمام جریانات سیاسی و اجتماعی، از سوی کمیته گزینش غیر حکومتی ترتیب گردید و در اثر علاقمندی برای اشتراک، شمار اشتراک کنندگان بیشتر شد، اما سطح اشتراک کنندگان وسعت یافت.”

ارگ ریاست جمهوری گفته است که پس از آنکه تمام آمادگی‌های رفتن هیات تکمیل شد، یک فهرست جدید از قطر که شمولیت متوازن مردم افغانستان در آن مراعات نشده و به معنای بی احترامی به اراده ملی مردم افغانستان بود، مواصلت کرد که این عملکرد مورد قبول مردم افغانستان نیست.

در خبرنامه آمده است که تعدادی از بزرگان سیاسی در نشست مشترک با رئیس‌جمهور غنی تصمیم گرفتند و گفتند که این عمل حکومت قطر که هیات را خودش تعیین کند، قابل قبول نیست و آنان فیصله کردند تا از حکومت قطر خواسته شود که در این نشست هیات گماشته شده از سوی افغانستان، اشتراک می کند.

دولت افغانستان سه روز قبل فهرست ۲۴۹ نفری شرکت کنندگان در نشست قطر را منتشر کرد. این فهرست با انتقاد تند طالبان و برخی از چهره های سیاسی افغانستان مواجه شد.

هم رسانی