انفجار در شهر کابل

۳۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

دقایق قبل انفجار در هوتل کابل – سرینا، مرکز شهر کابل رخ داده است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که انفجار در نزدیکی وزارت مخابرات بوده است.
تا کنون در مورد نوعیت این انفجار جزئیات در دست نیست، اما گواهان رویداد می‌گویند که صدای تیر اندازی نیز شنیده می‌شود.

این خبر درحال تکمیل شدن است.

هم رسانی