در سال گذشته، ۹۲ هزار تن گندم به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی توزیع شده است

۳۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۹۲ هزار تن گندم به آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی توزیع شده است.

نجیب‌آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی امروز شنبه (۳۱ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که به منظور جلوگیری و کاهش‌ خطرات ناشی از حوادث، گراف آسیب‌پذیری ولایتها و ولسوالی‌ها در برابر سیلاب و برف‌کوچ تهیه شده است.

او افزود که پیش‌بینی وضعیت جوی به‌گونه‌ی هفته‌وار انجام می‌شود و برای کمیسیون‌های ولایتی مبارزه با حوادث، رهنمود فعالیت‌ ترتیب شده است.

آقای فهیم گفت که بر اساس برنامه‌ی مقابله با خشک‌سالی، تهیه و توزیع بیش از ۱۳ هزار تن خوراکه‌ی حیوانی به ۸ ولایت، تهیه‌ی آب آشامیدنی برای ۹۰۰ هزار فامیل، عرضه‌ی خدمات صحی برای ۴۰۰ هزار نفر در ۲۰ ولایت و تهیه و توزیع بیش از ۹۲ هزار تن گندم برای ۳۴ ولایت؛ در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

او اضافه کرد که در جریان سال گذشته در همکاری با موسسات ماین‌روبی، ۶۲ کیلومتر مربع ساحات آلوده به ماین پاک‌کاری شده و در این راستا، حمایت جامعه‌ی جهانی برای تداوم این برنامه‌ها نیز جلب شده است.

آقای فهیم گفت: “ترتیب پروفایل خطرات و حوادث طبیعی، تطبیق ۴۵ پروژه‌ی کوچک اضطراری در محلات آسیب دیده، پاک‌سازی ۴۸ کیلومتر مربع ساحات ماین و مهمات منفجرناشده، نهایی‌سازی سند برنامه‌ی استراتیژیک پنج ساله‌ی مدیریت حوادث و نظارت از تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های کاهش خطرات و حوادث طبیعی؛ برنامه‌هایی است که باید در سال جاری تطبیق شود”.

هم رسانی