جزئیات تازه از حمله بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

۳۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

وزارت داخله می‌گوید که شماری از مهاجمان مسلح به ساختمان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حمله کرده‌اند و تاکنون دو مهاجم توسط نیروهای امنیتی از پای درآمده‌اند.

وزارت داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است: “حوالی ساعت ۱۱:۴۰ قبل از ظهر امروز، نخست یک انفجار نیرومند در مقابل وزارت مخابرات  صورت می‌گیرد، بعدن ۳ مهاجم در مقابل وزارت مخابرات با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند”.

در خبرنامه آمده است که ساحه توسط نیروهای امنیتی مسدود شده است و نیروهای امنیتی در تلاش کشتن مهاجمان هستند.

در همین حال، نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که دو مهاجم از پار در آمده‌اند و نیروهای امنیتی در تلاش کشتن مهاجم سوم هستند.

او گفته است که هدف این حمله تروریستی، پوسته خانه مرکزی بوده است.

گفتنی است که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجم باقی مانده هنوز هم جریان دارد.

خبر در حال تکمیل شدن است…

هم رسانی