فاروق وردک: در جریان سال گذشته ۲۸ سند تقنینی توشیح شده است

۱ ثور ۱۳۹۸ هشدار

وزیر دولت در امور پارلمانی، می‌گوید که در جریان سال گذشته، ۲۸ سند تقنینی شامل ۱۲ موافقت‌نامه بین‌المللی و ۱۶ سند فرامین تقنینی، طرح قانون و طرح تعدیل قوانین توشیح شده است.

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی امروز یکشنبه (۱ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت، گفت که در جریان سال گذشته، ۱۳۶۹۰ نشست میان اعضای شورای ملی و مسوولان درجه‌ اول وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل تنظیم شد.

او افزود که وزارت دولت در امور پارلمانی تلاش دارد تا در سال جاری، روابط سیستماتیک پارلمانی میان سه قوه‌ی دولت و روابط دوجانبه‌ی دوامدار با این نهادها را داشته باشد. او گفت: “این اقدام باعث تقویت ثبات ملی، حاکمیت قانون، بهبود زندگی مردم، صلح و پیشرفت در کشور می‌شود”.

آقای وردک گفت که ترتیب برنامه‌های آشنایی وکلا با مجلس هم‌زمان با افتتاح شورای ملی، معرفی وزرای پیشنهادی حکومت به خاطر گرفتن رای اعتماد به اعضای مجلس، طی مراحل طرح تنظیم قانون روابط پارلمانی، زمینه‌سازی تطبیق روند استجواب وزرا و ایجاد کمیسیون بررسی تخطی‌ها، برنامه‌های این وزارت در سال جاری را تشکیل می‌دهد.

او تاکید کرد که وزارت دولت در امور پارلمانی، تنها مرجع اختصاصی است که تنظیم، هماهنگی، تأمین، تداوم و توسعه‌ی روابط پارلمانی را با توجه به اصل تفکیک قوا، میان (ارکان ثلاثه) بر عهده دارد.

هم رسانی