یک مجرم با استفاده از چادری زنانه، از زندان ولایت تخار فرار کرد

۱ ثور ۱۳۹۸ هشدار

فردی که متهم به دست داشتن در چندین پرونده‌ی جرمی است و چندی قبل از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود، از زندان ولایت تخار فرار کرده است.

جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار به هشدار می‌گوید که این فرد حدود یک ماه قبل از زندان ولایت تخار فرار کرده بود.

آقای هجری در مورد هویت و چگونگی فرار این زندانی جزئیاتی ارایه نکرد.

از سوی هم، گفته می‌شود که این فرد از سوی دادگاه به اتهام دست‌داشتن در چندین پرونده‌ی جرمی، به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود.

منابعی می‌گویند که این فرد با استفاده از چادری زنانه، موفق به فرار از زندان ولایت تخار شده است.

پیش از این نیز، زندانیان زیادی از زندان‌های میدان وردک، بلخ، قندهار و شماری دیگر از ولایت‌های افغانستان فرار کرده‌اند.

هم رسانی