وزیر عدلیه: بیش از دو و نیم هزار کودک متخلف، اصلاح و تربیت شده‌اند

۲ ثور ۱۳۹۸ هشدار

وزیر عدلیه می‌گوید که در جریان سال گذشته بیش از دو و نیم هزار کودک متخلف، تحت اصلاح و تربیت قرار گرفته‌اند.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه امروز دوشنبه(۲ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که نگهداری و اصلاح اطفال متخلف از قانون از مسوولیت‌های مهم این وزارت است.

او افزود: “وزارت عدلیه در سال گذشته، جمعاً ۲ هزار و ۵۹۷ طفل متخلف از قانون را که شامل ۲ هزار و ۴۱۹ پسر و ۱۷۸ دختر می‌شوند، تحت اصلاح و تربیت قرار داده است”.

آقای انور هم‌چنان گفت که قرار بود در راستای قانون گذاری بر اساس مصوبه کابینه، ۵۱ سند تقنینی در سال گذشته طرح، تدقیق و طی مراحل شود، اما بنابر نیاز دولت و اقتضای جامعه جهانی، ۱۰۹ سند تقنینی طرح، تدقیق و طی مراحل شده است.

او افزود: “استاژ تقنینی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و وزارت عدلیه از طریق این برنامه، سال گذشته حدود ۱۰۰ تن از فارغان رشته حقوق و شرعیات دانشگاه‌ها، کارمندان بخش حقوقی ادارات و کارمندان تازه استخدام شده در ریاست قانون‌گذاری وزارت عدلیه را، آموزش مسلکی قانون‌ گذاری داده است”.

آقای انور گفت که در سال گذشته از طریق پیشبرد دعوا در محاکم و صدور قرارهای استردادی، از غصب ۴۵ هزار و ۷۹۷ جریب زمین زراعتی و تجارتی، ۱۷ دربند حویلی و ۱۸۴ باب دکان جلوگیری شده است.

او تاکید کرد: “این وزارت ۲۷هزار و ۹۸۶ عریضه‌ املاکی، دیون، تجارتی و خانوادگی را در سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور ثبت نموده است. از مجموع این قضایا ۱ هزار و ۹۲۸ قضیه از طریق مصالحه، حل و فصل گریده، ۵۵۷ قضیه پس از طی مراحل و فیصله محاکم تطبیق شده، ۴ هزار و ۶۵۵ قضیه به منظور فیصله به محاکم فرستاده شده و ۸ هزار و ۳۱۹ قضیه حفظ شده است”.

وزیر عدلیه گفت که در جریان سال گذشته، برای ۵ هزار و ۱۰۶ نهاد که شامل ۶ حزب سیاسی، ۲۵۰۰ جمعیت و ۲۶۰۰ راهنمای معاملات می شود، در سراسر افغانستان جواز فعالیت داده شده است.

هم رسانی