در یک سال گذشته، ۴۹۰۰ داکتر در افغانستان ثبت و راجستر شده‌اند

۳ ثور ۱۳۹۸ هشدار

شورای طبی افغانستان می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۴۹۰۰  داکتر در شش ولایت افغانستان ثبت و راجستر شده‌اند.

محمد اقبال امان، معاون تخنیکی شورای طبی افغانستان، امروز سه‌شنبه(۳ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که ۴۹۰۰ داکتر در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، کنر و لغمان ثبت و راجستر شده‌اند.

او افزود که تصویب قانون شورای طبی، تدوین رهنمود ملی اخلاق طبابت، تدوین مسوده نهایی مقرره رسیدگی به شکایات طبی و ایجاد کمیته کاری بین الوزارتی برای تدوین اسناد حقوقی جهت رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی، از دست‌آوردهای این اداره است.

آقای امان گفت: “در بخش رسیدگی به شکایت‌های طبی می‌توان از تدوین مقرره رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی، تدوین طرز العمل رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی، امضای تفاهم‌نامه سه جانبه با وزارت صحت و دادستانی کل، ایجاد کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی و تهیه فورم ثبت شکایات به دو زبان رسمی کشور، نام برد”.

او گفت که نهایی سازی برنامه‌ی استراتیژیک شورای طبی، امضای تفاهم‌نامه همکاری با شورای طبی انگلستان، امضای تفاهم‌نامه همکاری با شورای طبی استرالیا و امضای تفاهم‌نامه همکاری با فدراسیون بین‌المللی تعلیمات طبی از برنامه های این شورا برای سال ۱۳۹۸ است.

آقای امان تاکید کرد که در جریان سال جاری، قرار است حداقل ۱۲هزار داکتر در ولایت‌های کابل، کندهار، بدخشان، کندز، فراه، هلمند، نیمروز و جوزجان، ثبت و راجستر شوند.

هم رسانی