بیش از ۳۰۰ مکتب و انستیتوت تخنیکی و مسلکی در افغانستان ایجاد شده است

۳ ثور ۱۳۹۸ هشدار

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که بیش از ۳۰۰ مکتب و انستیتوت تخنیکی و مسلکی در افغانستان ایجاد شده است.

ندیمه سحر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی امروز سه‌شنبه(۳ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که شمار مکاتب تخنیکی و مسلکی دولتی، از ۴۲ به ۳۰۱ توسعه یافته است.

او افزود: “شمار دانش‌آموزان این مکاتب از ۱۵ هزار تن به بیش از ۶۴ هزار تن افزایش یافته و شمار آموزگاران از ۲۶۰۰ تن به بیش از ۴ هزار تن رسیده است”.

بانو سحر گفت که برای تمام رشته‌های موجود نصاب تعلیمی و مواد درسی تهیه شده و در برنامه های آموزشی سه ساله و دو ساله تطبیق می‌شود.

او گفت که ۱۲۹ مکتب و انستیتوت برای ۳۳ مراکز شهری ولایات و ۱۷۲ مکتب و انستیتوت در ۱۵۶ ولسوالی ایجاد شده است. او علاوه کرد: “اکثریت مراکز تعلیمی کثیر الرشتوی بوده و دارای رشته های مطابق به نیاز بازار ولایت و ولسوالی هستند”.

بانو سحر گفت که ۱۰ مکتب برای اطفال با نیازهای خاص ایجاد شده که دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا را از صنف اول الی دوازدهم، آموزش می‌دهد.

او گفت که نصاب تعلیمی رشته‌های مختلف قابلیت محور شده و در مطابقت با معیارهای شغلی بازار کار همسو گردیده و میکانیزم ارزیابی قابلیت های آموزگاران انکشاف یافته است.

بانو سحر گفت که برای ارتقای ظرفیت آموزگاران و کارمندان اداری، آموزش‌های کوتاه مدت داخل خدمت در رابطه با روش تدریس و برنامه‌های آموزشی در عرصه های نظارت و مدیریت صنف برای ۲۸۵۰ معلم در ولایات برگزار شده است.

رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی درباره برنامه‌های این اداره در سال ۱۳۹۸ گفت که انکشاف و بازنگری ده رشته نصاب تعلیمی، تألیف ۱۵۶ کتاب درسی و طراحی ۶۹ عنوان کتاب و مواد ممد درسی شامل برنامه سال ۱۳۹۸ است.

او گفت که ۷۸عنوان کتاب درسی به تیراژ ۳۸۳۷۰۰ جلد و ۱۰۰۰ جلد کتاب راهنمای آموزگار چاپ و توزیع خواهد شد.

بانو سحر تاکید کرد که پروسه استخدام بست‌های آموزگاران سرعت می‌یابد و بر اساس طرزالعمل جدید آموزگاران مسلکی و با قابلیت‌ها و مهارت‌های عملی، استخدام خواهند شد.

هم رسانی