در یک سال گذشته، ۸ کارخانه‌ی تولید دارو در افغانستان ایجاد شده است

۴ ثور ۱۳۹۸ هشدار

رییس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۸ کارخانه‌ی داخلی تولید دارو ایجاد شده است.

غلام سعید راشد، رییس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی امروز چهارشنبه(۴ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که در جریان یک سال گذشته، ۸ کارخانه‌ی داخلی تولید دارو افتتاح شده است.

او افزود: “با افتتاح این ۸ کارخانه‌ی جدید، مجموع کارخانه‌های تولید دارو در افغانستان به ۵۶ کارخانه رسیده است”.

آقای راشد هم‌چنان گفت که اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی روی کنترل بهتر مارکیت بر بازرسی منظم از تاسیسات دوایی تمرکز دارد.

او گفت که این اداره با در نظر داشت امکانات دست داشته، در جریان سال گذشته از ۱۶۹۳ داروخانه، ۲۸۳ عمده فروشی، ۳۲۵ شرکت توریدی و ۲۵ کارخانه‌ی تولیدی، در مرکز و ولایت ها بازرسی کرده است.

آقای راشد علاوه کرد که در جریان سال گذشته، ۸ کارخانه‌ی تولید دارو، ۱۰۹عمده فروشی، ۱۲۷ شرکت توریدی، ۶۷ داروخانه و ۶۵ نمایندگی شرکت‌های توریدی، جواز فعالیت دریافت کرده‌اند و هم‌چنان جواز فعالیت ۱۴۴۳ تن از مسوولین فنی، تجدید شده است.

او گفت که این اداره در جریان دو سال گذشته، فهرست ملی داروی مجاز را تجدید کرده که بر بنیاد آن ۱۲۶۶ قلم دارو شامل فهرست ملی داروی مجاز شده است.

او گفت که در سال جاری، جواز ۳۰۰۰ داروخانه‌های پرچون در سطح افغانستان با در نظر داشت رهنمود مربوط، تجدید خواهد شد.

هم رسانی