وزیر انکشاف دهات: در یک سال گذشته ۱۰۰۶ پروژه در تمام‌ ولایت‌ها تطبیق شده است

۴ ثور ۱۳۹۸ هشدار

وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۱۰۰۶ پروژه در تمام ولایت‌های افغانستان تطبیق شده است.

مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات، امروز چهارشنبه(۴ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که در زمینهی کاهش فقر در یک سال گذشته، به‌گونه‌ی مجموعی ۱۰۰۶ پروژه در ۳۴ ولایت، ۲۴۹ ولسوالی و ۷۸۷ روستا تکمیل شده است.

او افزود که نزدیک به ۳ میلیون روستا نشین، از تطبیق این پروژه‌ها مستفید شده‌اند و برای آنان ۱۴ میلیون روز کاری ایجاد شده است.

آقای کریمی گفت: “در زمینهی ایجاد مکاتب، روند طراحی، سروی و پروپوزل‌سازی ۲۶۴۷ مکتب آغاز شده و تعهد برای ساخت این تعداد مکاتب از سال ۱۳۹۸ شروع شده است”.

او گفت که برنامه انکشاف اقتصاد روستایی از ماه جولای سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شده و قرار است طی پنج سال ۶۲۵۰ شورای انکشافی در ۷۶ ولسوالی ۳۴ ولایت تحت پوشش آن قرار گیرد. او افزود: “این برنامه در پنج سال آینده برای روستانشینان ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد”.

وزیر احیا و انکشاف دهات در زمینه ایجاد تسهیلات برای کوچی‌ها گفت که در سال ۱۳۹۸ نزدیک به یک هزار شورای انکشافی برای کوچی‌ها ایجاد خواهد شد و ۳۰ میلیون دالر نیز برای تطبیق پروژه‌های انکشافی برای آنان در نظر گرفته شده است.

او علاوه کرد که در سال ۱۳۹۷ در چوکات برنامه‌ی انسجام ساحوی، ۵۳۹۵۹ متر کاریز به شمول ۳۰ چک دیم، ۲۱۳۸۸ متر دیوارهای استنادی، محافظوی و گبیونی و ۱۵۴۲۲ متر کانال ساخته و به بهره‌برداری رسیده است.

آقای کریمی گفت که برای سال ۱۳۹۸ قرار است ۴۸۴۹۰ متر کاریز، ۲۸۷۰۰ متر کانال و سربند آبیاری، ۴۰۱۶۷ متر دیوار استنادی، محافظوی و گبیونی از طریق برنامه‌ی انسجام ساحوی در روستاهای افغانستان ساخته شود.

او افزود که اعمار ۵۹۶ کیلومتر سرک و ۱۲۷۱ متر پل در سال ۱۳۹۷ دسترسی مردم دهات به مراکز خدمات اولیه را از ۶۰ درصد به بیش از ۸۲ درصد افزایش داده و سهولت انتقال محصولات صد‌ها هکتار زمین را به بازارها فراهم کرده است.

آقای کریمی خاطر نشان ساخت که در سال گذشته ۸۲۶۶۳۷ روستانشین از پروژه‌های آب‌رسانی مستفید شده‌اند و نظر به گزارش اداره احصائیه و معلومات، در حال حاضر دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی ۵۵.۳ درصد است.

او گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات برای سال ۱۳۹۸، تطبیق ۸۴۳۵ پروژه در بخش‌های آبرسانی، انرژی قابل تجدید، آبیاری، ترانسپورت، انکشاف اقتصادی، تعلیم و تربیه و تأسیسات عامه، به ارزش ۱۸ میلیارد و ۳۴۶ میلیون افغانی را برنامه‌ریزی کرده است.

آقای کریمی گفت که این پروژه‌ها ۱۱۲ میلیون روز کاری ایجاد خواهد کرد و ۹.۴ میلیون تن از آن‌ها مستفید خواهند شد.

هم رسانی