نقشه‌ی راه سکتور صنایع استخراجی نهایی شده است

۴ ثور ۱۳۹۸ هشدار

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در جریان چند مدت اخیر، نقشه‌ی راه سکتور صنایع استخراجی نهایی شده است.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم امروز چهارشنبه(۴ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که این وزارت در جریان دو سال گذشته، فعالیت‌هایش را بیشتر روی تطبیق اصلاحات حقوقی، بررسی مشکلات قراردادهای فعلی و اصلاح ساختار سازمانی، متمرکز کرده بود.

او با بیان این‌که نقشه‌ی راه سکتور صنایع استخراجی نهایی شده، گفت که این سند، رهنمود اصلاحی کوتاه مدت، میان مدت و طویل‌ المدت برای سکتور صنایع استخراجی است. خانم نهاد گفت: “برای تطبیق نقشه‌ی راه، استراتیژی اصلاحات از سوی وزارت معادن و پترولیم تهیه شده است”.

خانم نهاد گفت که افزون بر این، قانون جدید معادن نیز نهایی شده تا بر اساس آن، سیستم مدیریت سکتور صنایع استخراجی بهبود یابد. او گفت که بر اساس احکام قانون جدید، پروژه‌های معدن‌کاری به مقیاس کوچک از طریق ارایه درخواستی اعطا شده و پروژه‌های معدن‌کاری به مقیاس بزرگ، بر مبنای یک پروسه‌ی شفاف به داوطلبی سپرده می‌شوند.

او افزود که هم‌زمان با تطبیق اصلاحات در بخش‌های حقوقی، روند بررسی قراردادهای موجود معدن‌کاری آغاز شده و مشکلات ۱۴ قرارداد در بخش‌های هایدروکاربن و معدن‌کاری به مقیاس کوچک و بزرگ، رفع شده است.

خانم نهان گفت که روند داوطلبی ۱۴۷ ساحه دارای مواد ساختمانی نیز تکمیل خواهد شد. او علاوه کرد: “این ساحات که سروی آن قبلا در سال ۱۳۹۷ تکمیل شده است، نیازمندی‌های سکتور خصوصی افغانستان را تا حدودی رفع خواهد کرد”.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که در جریان سال جاری، ۱۵ ساحه‌ی دارای مواد معدنی سروی خواهد شد.

هم رسانی