رسیدگی به یک‌صد هزار پرونده جرمی در سه سال اخیر ازسوی دادستانی کل

۱۸ عقرب ۱۳۹۶ هشدار

دادستانی کل افغانستان می‌گوید که ملیاردها افغانی از بابت رسیدگی به پرونده‌های جرمی توسط این نهاد، به خزانه دولت واریز شده است. رسیدگی به یک‌صد هزار پرونده جرمی در جریان نزدیک به سه سال گذشته، از اساسی‌ترین کارهای دادستانی کل است که سخن‌گوی این اداره روی آن تأکید دارد. جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کل می‌گوید، این موارد، شامل قضایای در بخش‌های نظامی، غیر نظامی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشند.

 به گفته‌ای جمشید رسولی، این نهاد از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون نزدیک به ۳۴۵۰۰ پرونده را بررسی کرده است. پرونده‌های که در سال ۱۳۹۵ از سوی این نهاد مورد بررسی قرار گرفته نیز به همین میزان بوده؛ اما در سال ۱۳۹۴ این نهاد در مجموع به ۳۳ هزار پرونده رسیدگی کرده بود.

جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کل که امروز پنج شنبه در نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد افزود، آن‌ها یک هزار و ۵۰۰ تن را از لیست افراد ممنوع الخروج خارج کرده است. افرادی که به گفته او، بر اساس دلایل ناموجه شامل این لیست شده بودند و یا دوره ممنوعیت سفر شان به پایان رسیده بود. به گفته سخن‌گوی دادستانی کل، بیش از ۳ هزار نفر در افغانستان ممنوع الخروج بودند. دادستانی کل، در طول دو سال گذشته حدود ۶ هزار پرونده را که به صورت مستقیم از طریق مردم مطرح شده بود، بررسی کرده است.

افزایش حضور زنان در اداره دادستانی

آقای رسولی می‌گوید، با آغاز فعالیت رهبری جدید دادستانی کل افغانستان، برنامه‌های نیز برای افزایش فعالیت بانوان در این اداره روی دست گرفته شده بود که موثر تمام شده است. افزایش سهم حضور بانوان در بخش‌های مختلف دادستانی، از ۳ درصد به ۱۷ درصد رسیده است و همین اکنون به گفته‌ای آقای رسولی، ۲۴۲ دختر خانم نیز به عنوان کار آموز در اداره دادستانی کل در ۳۴ ولایت افغانستان فعالیت می‌کنند و پس از ختم این دوره، به عنوان کارمندان رسمی در این اداره استخدام خواهند شد. به  گفته آقای رسولی پیش از این یک الی دو زن در دادستانی کل افغانستان رییس بودند، اما اکنون این آمار به ده رییس زن افزایش یافته است.

دادستانی کل افغانستان می‌گوید که این نهاد برنامه‌های را برای گسترش خدمات عدلی و قضایی به نقاط دور‌ دست افغانستان نیز روی‌دست دارد. سخن‌گوی این نهاد افزود، در طول دو سال گذشته بیش از ۵۰ تن از کارمندان این اداره، که به فساد اداری آلوده بودند و یا تعهد کاری نداشتند، از سوی دادستانی مراقبت و کنترل شناسایی و برکنار شده اند.

دست آوردهای مرکز عدلی و قضایی

دست آورد در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین، نهادی که از سوی حکومت افغانستان به هدف کاهش و نابودی فساد تاسیس شده و بخشی از مسئولیت‌های این مرکز مربوط دادستانی کل افغانستان نیز می‌شود، بخشی دیگری از موفقیت های است که آقای جمشیدی به آن اشاره دارد.

به گفته‌ای او، این مرکز دست آوردهای زیادی در بخش مبارزه با فساد داشته و تاکنون ۳۷۳ قضیه فساد به این مرکز راجع شده است. ۲۷۷ پرونده‌‌ای که از سوی این مرکز بررسی شده است، مربوط بخش‌های غیر نظامی اند. از میان مجموع این قضیه‌ها، ۱۱۷ مورد آن زیر بررسی قرار دارد، ۸۴ قضیه از سوی این نهاد رد شده، ۱۷ قضیه شامل پروسه‌ای کشفی است و ۱۰۳ قضیه دیگر نیز به ارگان‌های مربوطه دیگر راجع شده اند.

به گفته سخن‌گوی دادستانی، تاکنون ۴۴ نفر توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین، از وظایف شان برکنار شده، ۸۴ نفر دیگر نیز ممنوع الخروج شده اند و نزدیک به ۷۰ نفر دیگر، با ضمانت‌های معتبر تا زمان تکمیل شدن پرونده‌های شان، از سوی این مرکز آزاد شده اند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و جرایم سنگین هم‌چنان از رهگذر پرونده‌های بررسی شده، تا اکنون ۲ ملیارد افغانی، ۵ میلیون دالر و نزدیک به ۳۰۰ هزار کلدار پاکستانی را به خزانه دولت سپرده است.

سخن‌گوی دادستانی هم‌چنان از فرستادن پرونده‌ای ثواب‌الدین مخکش کارمند اداره امور ریاست جمهوری به دادگاه خبر داد. ثواب‌الدین مخکش کارمند اداره امور در پی نشر اسناد حاوی رهنمود قوم گرایانه‌اش به دادستانی کل معرفی شده بود. سندی که باعث رسوایی اداره امور و حکومت افغانستان شد.

جلیل پویا

هم رسانی