قوای سرحدی به‌طور کامل به وزارت دفاع انتقال یافت

۱۱ قوس ۱۳۹۶ هشدار

قرار داد انتقال پولیس سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع ام‌روز میان سرپرست‌های وزارت دفاع‌ملی و امور داخله امضا شد. این‌برنامه با‌ حضور محمد اشرف‌غنی رییس جمهور، سران هر دو مجلس، مقام های ارشد حکومت و جنرال نیکلسون، فرمانده کل نیروهای حمایت قاطع و افسران امنیتی دفاعی در کابل برگزار شده‌بود.

رییس‌جمهور در این برنامه گفت که اکثر مفسرین کشورهای بیرونی به این فکر بودند که نیروهای امنیتی افغانستان از هم می‌پاشد و اکنون باید آن‌ها حرفهای شان‌را پس‌بگیرید. آقای غنی به نظامیان افغانستان گفت که آن‌ها تضمین‌کنندۀ بقای افغانستان بودند.

رییس جمهور افزود که ضرورت واضح وجود دارد تا مردم افغانستان روحیه ملی شان‌را حفظ کنند. به گفتۀ او، تمامی منصوبین امنیتی و تمامی سربازان امنیتی افغانستان به‌گونۀ رضاکارانه شامل صفوف نیروهای امنیتی شده اند و این به معنای قدرت‌مند بودن روحیه ملی در افغانستان است.

رییس‌جمهور گفت اکنون یک فرماندهی واحد برای نیروهای امنیتی لازم است که بتواند به‌گونه درست بر وضعیت نا امن کنونی پیروز شود. به گفته او، جنگ وظیفۀ قانونی پولیس در افغانستان نبوده است.  آقای غنی از پولیس افغانستان و قربانیان این نیروها تشکر کرد و افزود “اگر  در رویداد چند ماه پیش ۱۳ پولیس خود را در وزیر اکبرخان قربانی نمی‌کرد، کابل به گور دیپلمات های خارجی تبدیل می‌شد.”

رییس جمهور افزود که قربانی‌های پولیس نباید فراموش شود و پس از این، این نیروها در افغانستان با برنامه های منظم‌تر به‌کارش ادامه خواهد‌داد.

به گفتۀ رییس جمهور تنظیم قوای سرحدی میلیاردها دالر را به بودجه دولت اضافه می‌کند زیرا به گفته او یکی از وظایف اصلی قوای سرحدی در آینده دفاع از پروژه های بین المللی است.  او افزود نگهداری از پروژه های بزرگ مانند خط آهن و تاپی و دیگر پروژه ها بزرگ، حیثیت ملی افغانستان است.

کوماندوها مایۀ افتخار و قوای هوایی قهرمان است

رییس جمهور گفت به کماندوهای ارتش افتخار می‌کند زیرا هیچ جنگی را در افغانستان نباخته و همواره در موقف برنده بوده است. او همچنان افزود کاری را که پیلوت‌های نیروهای امنیتی در سه سال گذشته انجام داده است، قهرمان‌ها نیز نمی‌توانند انجام بدهند.

رییس جمهور گفت نیروهای امنیتی از حالت دفاعی خارج شده و امروز هفت قول اردو و قوای هوایی همه روزه در حالت تعرضی و تهاجمی قرار دارند. او افزود در چهار سال آینده افغانستان دارای نظم واحد، و یک قوت ملی و عاری از سیاست می باشد.

رییس جمهور غنی گفت بعضی حلقات کوتاه بین پروپاگندهای عجیب و غربیب در مورد داعش دارند. اما به‌گفته او نخستین کسی که خطر داعش را برای جهانیان در افغانستان شرح داد خودش بوده است. زیرا به گفته رییس جمهور، توجهی که او در بخش نابودی داعش داشته، هیچ کشوری نداشته است.

به گفته رییس جمهور، ۳۰۰ حمله هوایی و ۱۵۰۰ عملیات زمینی سبب شده است که صدها عضو داعش کشته شده و ۹ ولسوالی از حضور این گروه تروریستی پاک شود و اکنون داعش در حال فرار است. رییس جمهور افزود “هر کسی که می‌داند یک نفر در حکومت با داعش ارتباط دارد آشکار بسازد اگر نه چادر بپوشد.”

رییس جمهور در اشاره به آزادی بیان و منافع علیای افغانستان گفت که “قانون اساسی ما را متعهد ساخته است که منافع علیای کشور را در نظر بگیریم. آزادی بیان مورد حمایت ما است اما به شرطی که در راستای منافع ملی باشد. “

غنی: تیم امنیتی ام قابل اعتماد است

رییس جمهور مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، وزیر داخله، رییس ستاد ارتش، معین ارشد امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی را تقدیر کرد که شب و روز برای امنیت افغانستان تلاش می کند. او گفت به تمام جهان و مردم افغانستان اعلان می‌کنم که تیم امنیتی من مورد اعتماد کامل اش قرار دارند.

او گفت، تیم اش قوی است، مورد اعتماد و مطمین است و برای افغانستان نیز کار می کنند.

آقای نیکلسون هم در این نشست گفت، “ما جنگ را برای آرامش مردم و آرامش بشریت به پیش می برویم. نیروهای امنیتی افغانستان اکنون در یک وضعیت خوب و قدرت مند قرار دارند. این نیروهای با ازدیاد کماندوها جنگ بیشتر به گونه تهاجمی به پیش می رود. “

او افزود که در عملیات های مشترک با نیروهای افغان، عملیاتی را بر ضد مرکزهای تولید مواد مخدر انجام شده و به ارزش ۵۰ میلیون دالر مواد مخدر تروریستان نابود شده است.

نرگس میرزایی

هم رسانی