یازده نامزد وزیر کابینه از مجلس رای تائید گرفتند

۱۳ قوس ۱۳۹۶ هشدار

مجلس نمایندگان در رای گیری امروز به ۱۱ تن از نامزد وزیران کابینه رای تاید داد. نامزدان وزارت مخابرات، وزارت اقتصاد، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، وزارت دفاع ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت امور داخله، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه از سوی نمایندگان مجلس رای تائید بدست آوردند.

در این میان اما نرگس نهان، نامزد برای وزارت معادن و پطرولیم در رای گیری امروز مجلس، آرای کافی بدست نیاورد و از سوی نمایندگان رد شد. خانم نهان تنها نامزد وزیر خانمی بود که از سوی حکومت به مجلس معرفی شده بود و تنها فردی بود که امروز از مجلس رای تائید نگرفت. نرگس نهان، ۱۰۷ رای تائید از سوی نمایندگان مجلس به دست آورد و بقیه ۹۳ رای رد، ۱۵ رای سفید و ۸ رای باطل بودند.

در رای‌گیری امروز نمایندگان مجلس، ویس احمد برمک با بالاترین میزان رای تأیید (۱۷۳ رای) وزیر داخله شد. آقای برمک مخالف قرار است پس از این در یکی از وزارت‌های کلیدی حکومت کار کند. او پیش از این در سمت وزارت دولت در امور حوادث طبیعی و وزارت احیا و انکشاف دهات کار کرده است. آقای برمک ۳۵ رای رد، ۱۰ رای سفید و ۶ رای باطل از مجلس گرفت.

آقای برمک پس از پایان دورهء لیسانس‌اش در رشته مهندسی در دانش‌کدۀ انجنیری دانش‌گاه کابل، ماستری‌اش را از طریق برنامه چیف‌نینگ انگلستان در بخش مطالعات شرقی و افریقایی دانش‌گاه  لندن به دست آورده‌است.

شهزاد گل آریوبی، نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با به دست آوردن ۱۱۵ رای تائید، ۸۱ رای رد، ۲۲ رای سفید و ۶ رای باطل با کمترین میزان رای تائید در میان نامزد وزیران امروز، از سوی مجلس تائید شد. آقای آریوبی تنها ۸ رای تائید بیشتر از نرگس نهان بدست آورد.

در رای گیری امروز، طارق‌شاه بهرامی با کسب ۱۴۱ رای تائید نمایندگان مجلس، وزیر دفاع ملی شد. ۶۵ نماینده مجلس به آقای بهرامی رای رد و ۱۸ نماینده دیگر رای سفید و باطل دادند. آقای بهرامی درسال ۱۳۶۵ به درجه لیسانس در رتبۀ دوهم‌بریدمن از دانش‌گاه نظامی فارغ شده و درسال ۱۳۹۳ از کالج مساعی قرارگاه و قوماندانی کشور شاهی انگلستان درجه ارکان‌حرب را بدست آورده‌است. پیش از این در پست معاون ارشد امور امنیتی وزارت داخله و از ۸ ماه به این‌سو به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار کرده‌است.

مصطفی مستور با گرفتن ۱۵۵ رای تائید وزیر اقتصاد شد. نمایندگان ۴۹ رای رد، ۹ رای باطل و ۱۰ رای سفید به آقای مستور دادند. آقای مستور تحصیلات عالی‌اش را در دانش‌گاه طبی دانش‌گاه کابل به انجام رسانده و ماسـتری‌اش را در رشتۀ اداره و مدیریت از موسسهء تحصیلی پریستون شهر پشاور پاکستان بدست آورده‌است. او پیش از این در پست معین مالی وزارت مالیه کار کرده است.

گل‌آقای شیرزی با کسب ۱۵۸رای تائید نمایندگان، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل شد. او ۴۹ رای رد، ۱۲ رای سفید و ۵ رای باطل از نمایندگان مجلس بدست آورد.  آقای شیرزوی پیش ازین در پست‌های والی قندهار، والی ننگرهار، وزارت فواید عامه و وزارت شهرسازی و مسکن کار کرده و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ افغانستان بود.

نصیراحمد درانی هم با گرفتن ۱۴۴رای تائید، وزیر زراعت، مالداری و آب‌یاری شد. آقای درانی ۶۳ رای رد، ۹ باطل و ۸ رای سفید از نمایندگان مجلس گرفت. او در رشته توسعه‌شهری ماستری دارد و پیش از این در پست‌های معینیت وزارت معادن و وزیر احیا و انکشاف دهات کار کرده‌است.

مجیب الرحمان کریمی با به دست آوردن ۱۲۹ رای تائید از سوی نمایندگان مجلس، وزیر انکشاف دهات شد. او ۷۶رای رد، ۱۰ رای باطل و ۹ رای سفید از نمایندگان بدست آورد. آقای کریمی ماستری‌اش را در عرصه‌ی پلان‌گذاری ساحوی و انکشاف دهات در دانش‌گاه بین‌المللی ATI تایلند در سال ۲۰۱۴ به پایان رسانده‌است. او به تاریخ ۳۰ سنبله از سوی رییس جمهور به حیث سرپرست احیا و انکشاف دهات معرفی شد.

محمد حمید طهماسی، با کسب ۱۴۹ رای تائید اعضای مجلس نمایندگان، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی شد. ۵۵ نماینده مجلس به آقای طهماسی رای رد، ۱۱ وکیل رای سفید و ۹ نماینده دیگر رای باطل دادند. حمید طهماسی سند لیسانس‌اش را در بخش حقوق از دانش‌گاه کابل بدست آورده‌است. او در پست‌های مختلف دولتی از جمله، دادستانی، رئیس تفتیش و بررسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، معین تامیناتی وزارت داخله و از چند ماه به این سو، به عنوان سرپرست در وزارت ترانسپورت افغانستان کار کرده‌است.

نجیب الله خواجه عمری با گرفتن ۱۲۴ رای تائید، وزیر تحصیلات عالی شد. او در رای گیری امروز مجلس ۷۷ رای رد، ۱۳ رای باطل و ۱۰ رای سفید از نمایندگان مجلس بدست آورد. خواجه عمری، دو هفته پیش به اساس حکم محمداشرف رئيس جمهور، بحيث سرپرست و نامزد برای وزارت تحصيلات عالى تعيين شد. او در رشته برق دکترا دارد و در پست‌های مختلف ارشد دولتی کار کرده‌است.

فیض الله ذکی با ۱۲۶رای تایید وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین شد. آقای ذکی ۷۵ رای رد، ۱۳ باطل و ۹ رای سفید از نمایندگان بدست آورد. ذکی لیسانس خود را در رشتۀ زمین‌شناسی از دانش‌گاه کابل گرفته‌است و بعد وارد سیاست شده و از اعضای رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم است. آقای ذکی پیش ای این نیز، یکبار به عنوان نامزد برای وزارت ترانسپورت به مجلس نمایندگان معرفی شده بود که رای کافی به دست نیاورد. او پیش از این در پست‌های معاونیت شورای امنیت ملی، مشاور رییس جمهور و رییس دفتر معاون اول رییس جمهور کار کرده است. .

و در نهایت یما یاری با ۱۵۶ رای تایید، ۴۶ رای رد، ۱۷ رای سفید و ۵ رای باطل وزیر فواید عامه حکومت وحدت ملی شد. او ماستری‌اش را در رشته علوم‌انجنیری، اداره و تجارت از دانش‌گاه بین المللی امپریل کالج لندن گرفته است. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ میلادی با کمپنی‌های بین‌المللی چون واترمن گروپ، کپیتا سایمند و کراس‌ریل کار کرده‌است. پیش از این او رییس کمیته تدارکات بود و از چند ماه‌پیش به عنوان سرپرست وزارت فواید‌عامه معرفی شده بود.

جلیل پویا

هم رسانی