داکتر عبدالله عبدالله با وزیران جدید کابینه حکومت دیدار کرد

۱۵ قوس ۱۳۹۶ هشدار

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، با وزرای جدیدی که به تازه‌گی از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند، دیدار کرد. داکتر عبدالله در این نشست برای تمامی این وزیران آروزی موفقیت کرده است.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی نوشته است که در این دیدار داکتر عبدالله گفته، شما به عنوان عالی ربته ترین مقام‌های دولتی، مسوولیت و رسالت بزرگ در برابر مردم افغانستان دارید که باید انجام بدهید.

آقای عبدالله هم‌چنان از پارلمان افغانستان سپاس‌گذاری کرده است و رای مثبت نمایندگان را نشانۀ هم‌کاری و رابطۀ سازنده میان حکومت و مجلس نمایندگان خوانده است.

دو روز پیش، مجلس نمایندگان به یازده وزیر تازه معرفی شده به این مجلس، رای اعتماد داد اما به تنها نامزد وزیر بانو خانم نرگس نهان، رای اعتماد نداند.

رد شدن نرگس نهان از مجلس با واکنش‌های برخی نمایندگان زن در مجلس و کاربران زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد. روز گذشته سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هم از این کار نمایندگان انتقاد کرد و آن را تأسف بار خواند.

هم رسانی