سران افغانستان و ازبیکستان ۲۰ توافق‌نامه و ۴۰ سند همکاری امضا کردند

۱۵ قوس ۱۳۹۶ هشدار

رییس جمهور غنی با رییس جمهور ازبیکستان ۲۰ توافق نامه و ۴۰ قرار داد همکاری میان دو کشور در بخش های مختلف امضا کرد. دومین روز از سفر رییس جمهور به ازبیکستان که روز گذشته بود، پر بود از امضای توافق‌نامه و سندهای هم‌کای در بخش‌های امنیت، اقتصاد، صحت، زراعت، ترانزیت و تجارت، تعلیم و تربیه و انرژی.

پس از امضای این سندها، قرار شد کمیسیون مشترکی نیز برای نظارت از عملی شدن این سند ایجاد و شروع به کار کند. سران دو کشور امضای این توافق نامه‌ها را فصل جدید هم‌کاری میان افغانستان و ازبیکستان دانستند و بر اجرای آن تعهد کردند.

انتقال برق با ظرفیت ۵۰۰ کیلو وات از ازبیکستان به شمال افغانستان، احداث خط آهن مزار شریف – هرات و تأمین امنیت مناطق مرزی به خصوص حیرتان از جمله توافق نامه‌هایی است که میان دو کشور امضا شده اند.

رییس جمهور غنی در جریان امضای این توافق نامه‌ها گفت، که افغانستان تلاش دارد ازبیکستان را شریک تجاری خود بسازد و تأکید کرد که: ” به خاطر تقویت تجارت ما باید یک هدف مشخص داشته باشیم. سرمایه‌گذاری‌هایی باید صورت گیرد که به نفع هر دو کشور تمام شود.”

بر اساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، در این مراسم رییس جمهور غنی گفته است دولت افغانستان علاقه دارد ازبیکستان را به یک شریک عمده خود در بخش ترانزیت تجارت داشته باشد.

آقای رییس جمهور گفته است که او می خواهد سرخان دره را با پلخمری از طریق لین برق وصل کند و در ماه‌های اینده تمویل هزینه مالی و تطبیق خط آهن مزار شریف – هرات را نیز ارزیابی می‌کند.

با این حال، شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان گفته است که در سال آینده میلادی از ابوریحان بیرونی در افغانستان تجلیل خواهد شد و یک کنفرانس مشترک هم‌کاری جهت رسیدن به توافق‌های بیشتر را نیز برگزاری خواهد کرد.

او هم‌چنان تأکید کرده است که از تلاش‌های حکومت افغانستان برای آوردن صلح حمایت جدی می‌کند و از کشورهای منطقه و جهان نیز خواسته در این راستا حکومت افغانستان را کمک کنند.

شوکت میرضیایف گفته است: “ازبکستان تلاش می‌کند که در بازسازی زیربناهای اقتصادی، حمل و نقل و انرژی کشور همسایه خود افغانستان سهم بگیرد.”

هم رسانی