فعالان مدنی: دست مافیای معادن در رد صلاحیت نرگس نهان دخیل است

۱۶ قوس ۱۳۹۶ هشدار

نهادهای جامعه مدنی افغانستان در واکنش به رای رد نمایندگان مجلس به نرگس نهان تنها نامزد وزیر حکومت در میان دوازده نامزد وزیر معرفی شده به مجلس، می‌گویند که این اقدام برای شهروندان، به خصوص زنان و جوانان تکان‌دهند بود.

اعضای این نهادها ام‌روز پنج‌شنبه در نشستی در کابل، نفی عمدی و ساختارمند زنان را نقض قانون اساسی و زیرپا کردن تمامی تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های بین المللی خوانده که افغانستان آنها را امضاء کرده است.

این نهادها با نشر اعلامیۀ، رد تنها نامزد وزیر زن این دور کابینه را جفا و یک حرکت زن‌ستیزانه نمایندگان مردم خوانده و آنرا نکوهش کرده است.

به باور این نهادها، این اقدام مجلس نمایندگان نشان داد که هنوز باورهای مردانه در حمایت از مردان ولی بر ضد زنانی است که قصد تبارز و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ را داشته باشد.

نمایندگان مجلس از جمع دوازه نامزد وزیر معرفی شده تنها به نرگس نهان رای ندادند

به باور نهادهای مدنی افغانستان مشارکت سیاسی زنان در پروسه‌های ملی دست‌آورد یک و نیم دهه تلاش مردم افغانستان است، اما باورهای مردانه هنوز هم از زنان این کشور قربانی می‌گیرد.

این نهادها دست مافیای معادن را در رد صلاحیت نامزد وزیر زن وزارت معادن از  سوی مجلس دخیل می‌دانند و تاکید دارند که دست‌های پنهانِ دیگرِ نیز در پشت این بازی‌های ضد منافع ملی وجود دارند.

با این همه نهادهای مدنی برای جلوگیری از تکرار این‌گونه برخوردها و تامین عدالت مبتنی بر جنسیت از شورای ملی افغانستان خواستند تا با استفاده از صلاحیت‌های حقوقی شان در روشنی طرزالعمل داخلی این شورا نسبت به این تصمیم تجدید نظر کند.

فعالان حقوق زن در ولایت پروان به تصمیم نمایندگان در مورد نرگس نهان واکنش نشان دادند

واکنش فعالان حقوق زن در پروان

با این حال شماری از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی در ولایت پروان در شمال کابل، نیز از برخورد به گفتۀ آنها زن ستیزانه مجلس انتقاد کردند. گروهی از فعالان حقوق زن در پروان، در یک نشست خبری امروز پنج‌شنبه، گفتند، با وجودی که خانم نهان در هشت ماه گذشته در این وزارت کارهای مفید و مهمی را انجام داده اند، اما نمانیدگان مجلس با او رفتار غیر عادلانه داشتند.
خانم سعیدی یک فعال مدنی در پروان به خبرنگاران گفت: ” در جامعۀ که ما زندگی می‌کنیم روابط بر ضوابط پیشی گرفته به صداقت کار هیچ‌کسی آنگونه که شایستۀ او است نگاه نمی شود.”

این بانوان از نمایندگان زن در مجلس خواستند، در برخورد شان با زنان افغانستان تجدید نظر کنند و از زنانی که برای رسیدن به یک مقام بالاتر تلاش می‌کنند حمایت کنند.

نمایندگان مجلس به زن ستیزی متهم شدند

با این حال فعالان مدنی در کابل، از حکومت افغانستان خواستند که این موضوع را به مثابه یک خط سرخ در بحث‌های میان شورای ملی و حکومت قرار داده و برای شکستن تابوی زن‌ستیزانۀ بعضی از نمایندگان شورا تلاش کند.

مبارزه در برابر افکار حاکم مردسالارِ مبتنی بر تبعیض جنسیتی و آگاهی‌دهی در رابطه به این موضوع، خواستی است که نهادهای مدنی از فعالین حقوق زن و رسانه‌ها دارد.

به باور نهادهای مدنی، حضور زنان در ساختارهای سیاسی افغانستان همواره از مدیریت مردانه نظام‌های افغانستان متاثر بوده اما با وجود آن یک ونیم دهه‌ی اخیر با در نظرداشت تناسب حضور زنان نقطۀ عطف در تاریخ این کشور شمرده می‌شود.

رازق اختیاربیگ 

هم رسانی