آموزگاران هلمند: معاش ما را پرداخت کنید درغیرآن به دانش آموزان درس نمی‌دهیم

۱۴ جدی ۱۳۹۶ هشدار

مدارکی که در اختیار هشدار قرار گرفته نشان می‌دهد که ریاست معارف هلمند در قسمت استخدام کارمندان معارف و استادان مکاتب به گونه خودسرانه و غیر قانونی اقدام کرده و در بسیاری از بست‌های معارف این ولایت دو کارمند همزمان استخدام شده اند.

 بر بنیاد این اسناد، مدیر عمومی منابع بشری معارف هلمند، از ریاست معارف این ولایت خواهان بررسی تشکیلات این ریاست شده است. در این مکتوب منابع بشری که بتاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ صادر شده آمده است تشکیلات معارف در هلمند ازسوی وزارت نیز منظم نیست و برای برسی مقرری‌ها و روشن شدن تشکیلات معارف این ولایت به یک هیأت سه نفری نیاز است.

ریاست معارف به درخواست منابع بشری، بجای سه نفر پنج نفر را به عنوان هئیت تعین کرده که شامل مدیریت منابع بشری، مدیریت رتب معاشات، راجستریشن، مدیریت پلان و مدیر تشکیل است.

این هیئت پنج نفره پس از برسی‌ و ارزیابی، نظرات‌اش را عنوانی ریاست معارف ارائه نموده که بر بنیاد این اسناد تمام معلمین و بست‌های که در اداره تعلیمات عمومی به ثبت رسیده ۲۲۸۴ بست می‌باشد اما از آغاز سال ۱۳۹۶ بر بنیاد این اسناد ۹۲ نفر اضافه از تشکیل در کود‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ازسوی مدیریت استخدام، مقرر شده است.

این هیأت همچنان گفته است کسانی‌که در پروسه استخدام قرار دارند نیز اضافه از بست تعین می‌شوند و بربنیاد این مدارک در بعضی مدیریت‌ها به جای یک نفر دو نفر همزمان تعین گردیده است. این هیأت انفکاک معلمین اضافی را به عنوان راه حل به مقام ریاست معارف پیشنهاد کرده و گفته در صورتی‌که این‌ اقدام صورت نگیرد، معارف هلمند با کسر بودجه روبه‌رو میشود.

بر بنیاد این اسناد که تاریخ دقیق بررسی‌های هیأت پنج نفری در آن نیز مشخص نیست آمده که براساس معلومات اداره مالی ریاست معارف، این ریاست در حال حاضر با ۳ میلیون افغانی کسر بودجه مواجه است.

این هیأت از ریاست معارف خواسته است تا بست‌های بیشتر برای تقرر آموزگاران در نظر گرفته شود. در راه حل پیشنهادی این هیأت آمده که مقرری‌های که زیر کار است باید متوقف شود، به مدیریت مالی هدایت داده شود که معاشات آموزگاران اجیر را اجرا نکنند.

درست چند ماه بعد از این بررسی، آموزگاران در ولسوالی گرشک ولایت دست به اعتصاب کاری زده‌ و می‌گویند یک ماه از سال مالی گذشته و دو ماه از سال مالی کنونی معاشات خویش را دریافت نکرده اند. آموزگاران در ولسوالی گرشک به دلیل دریافت نکردن معاشات سه ماهه شان دست به اعتصاب کاری زده‌اند و می‌گویند تا زمانی‌که این خواست‌شان برآورده نشود، هرگز دست از اعتصاب بر نمی‌دارند.

عبدالحمیدخان یکی از آموزگاران مکتب ابوالفتح بستی به هشدار گفت که ریاست معارف هلمند و همچنان مدیریت معارف این ولسوالی بابت تاخیر در معاشات آنها دلایل قانع کننده ارائه نمی‌کند.

او می‌گوید درصورتی‌که به خواست های آنان توجه نشود، ممکن معاشات معلمین حیف و میل شود. به گفته او، مدیر معارف گرشک همواره در وظیفه حاضر نیست و بیشتر مشغول سفرهای تفریحی به ولایت‌های هرات، کابل و قندهار می‌باشد و یاهم درلشکرگاه به‌سر می‌برد و از مشکلات آموزگاران آگاهی ندارد.

جمعه گل یکی دیگر از آموزگاران این ولسوالی می‌گوید که به مدیر معارف گرشک از سوی ریاست معارف هلمند از کسر بودجه اطلاع داده شده به همین دلیل دو ماه معاشات آموزگاران به موقع پرداخت نشده است. به گفته او در قانون، کسر بودجه برای مامورین رسمی وجود ندارد، حقوق آموزگاران از قبل مشخص شده است. اما به گفته این آموزگار فساد و آموزگاران خیالی سبب کسر بودجه شده است.

آموزگاران می‌گویند که با فرارسیدن زمستان توانایی خرید نیازمندی‌های شان را ندارند و معاشات شان از سوی مسوولان حیف و میل شده است. زیرا به گفته آنان پیش از این نیز در اداره معارف چنین کارهای صورت گرفته و اکنون مجبورند برای رسیدن به حق شان به اعتصاب ادامه دهند.

عبدالکریم یکی دیگر از آموزگاران درولسوالی گرشک می‌گوید ۱۵ سال می‌شود به عنوان آموزگار وظیفه اجرا کرده است اما مسئولین با آنها ظلم میکنند، حقوق و امتیازات آنان تکمیل پرداخت نمی‌شود.

او گفت در این ولسوالی بیش از ۵۰۰ آموزگار وجود دارد که هر ماه از معاشات هر معلم ۶۰ افغانی بدون هیچگونه دلیل توسط مسوولان شان کم می‌شود. بر علاوه به گفته او بقیه امتیازات معلمان نیز حیف و میل می‌شود، آنگونه که  با فرار رسیدن زمستان هنوز به مکاتب چوب سوخت و بخاری داده نشده است.

عبدالکریم می‌گوید که امتحانات چهارنیم ماهه فرارسیده اما با ادامۀ اعتصاب آموزگاران، دانش آموزگان نیز در سرگردانی به سر می‌برند.

محمد ناصر میر مدیر معارف ولسوالی گرشک اعتصاب کاری آموزگاران را بجا دانسته اما از انها می‌خواهد بخاطر دانش آموزان از این تصمیم شان صرف نظر کنند. او درمورد تاخیر پرداخت معاشات معلمان می‎‌گوید که این مشکل مدیریت معارف ولسوالی گرشک نیست، زیرا گزارش به مستوفیت فرستاده شده اما به دلیل کسر بودجه معاشات آموزگاران اجرا نخواهد شد.

به گفته مدیر معارف ولسوالی گرشک، حقوق و امتیازات ماموران رسمی سبب کسر بودجه نشده بلکه کارهای غیر رسمی، ماموران اجیر و نیز مکاتب تازه ایجاد شده، سبب ایجاد این مشکل شده است.

به گفته این مسئول معارف گرشک، در ۲۶ مکتب این ولسوالی ۲۵ هزار دانش‌آموز به شمول ۶ هزار دانش‌آموز دختر وجود دارد که این دانش آموزان ازسوی نزدیک به ۵۰۰ آموزگار تدریس می‌گردند.

 درهمین حال قدرت‌الله یعقوبی، سرپرست ریاست معارف هلمند، ضمن رد کسر بودجه در معارف این ولایت، مدیر معارف ولسوالی گرشک را به غفلت وظیفوی متهم می‌کند و می‌گوید که به موقع اسناد آموزگاران را به معارف نفرستاده و سبب ایجاد این مشکل شده است.

آقای یعقوبی، می‌گوید که در صحبت با آموزگاران، آنان موافقه کرده اند که سر صنف‌ها حاضر شوند و با تصویب بودجه، مشکل معاشات تمامی آموزگاران این ولسوالی اجرا می‌شود.

سرپرست معارف هلمند، تشکیلات و ماموران اضافی را نیز رد می‌کند و می‌گوید که هنوز هم این اداره با کمبود تشکیلات مواجه است. او می‌گوید امتیازات و حق الزمه آموزگاران نیز حیف و میل نشده و اسنادی نیز دراین مورد وجود ندارد.

درهمین حال محمد ادریس افغان، معاون مالی و اداری ریاست معارف هلمند بر خلاف سخنان سرپرست ریاست می‌گوید که بر اساس پیشنهاد ریاست معارف هلمند به وزارت معارف، مقرری های در سال ۱۳۹۶ انجام شده که سبب کسر بودجه شده است. به گفته او، ۱۵ میلیون افغانی در بودجه ریاست معارف کمبود آمده که وزارت معارف تعهد سپرده این مبلغ را در بودیجه سال ۹۷ اجرا کند.

به گفته معاون مالی و اداری معارف هلمند، اکنون برای پرداخت معاشات آموزگاران بودجه در اختیار این اداره وجود ندارد و معاشات معلمین ولسوالی ناوه، سنگین و گرشک به علت کمبود بودجه پرداخت نشده است.

گل آغا مسلم وکیل شورای ولایتی هلمند نیز تایید می‌کند که معاشات آموزگاران در ولسوالی گرشک پرداخت نشده در حالی که به گفته او از یک‌طرف معاشات آموزگاران کم و ناچیز است ازسوی هم این معاشات به موقع پرداخت نمی‌شود که یک ستم در حق آموزگاران است.

گفتنی است که در حال حاضر از میان ۴۰۳ مکتب در هلمند ۱۰۰ باب مکتب آن مسدود می‌باشد. در این مکتب‌ها ۲۴۰ هزار دانش آموز مصروف تعلیم و آموزش اند و ۶۵ هزار تن آن را دانش آموزان دختر تشکیل می‌دهند.

عبدالعزیز صفدری

هم رسانی