ادامۀ زیاده‌خواهی‌های نمایندگان؛ اعضای مجلس خواستار دو برابر شدن امتیازات شان شدند

۱۶ جدی ۱۳۹۶ هشدار

یک مکتوبی که به تازه‌گی در شبکه های اجتماعی نشر شده است نشان می دهد که نمایندگان مجلس همچنان در پی افزایش امتیازات شان اند و کمیسیون مصوونیت،  حقوق و امتیازات وکلای ولسی جرگه از هیات اداری خواسته اند، که امتیازان نمایندگان تا دوبرابر افزایش یابد.

در حالی که هنوز رییس مجلس نمایندگان و رییس دارالانشان این مجلس از تهام فساد اداری تبرئه نشده اند، این مکتوب نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس خواستار افزایش امتیازات شان از ۴۵۰۰۰ به ۹۰۰۰۰ هزار افغانی شده اند.

بر اساس مکتوبی که عنوانی هیأت اداری مجلس با امضای آقای شریف الله کامه‌وال معاون کمیسیون مصوونیت، حقوق و امتیازات وکلای ولسی جرگه، در شبکه های اجتماعی نشر شده است در بخش امتیازات نمایندگان این درخواست‌ها مطرح شده است:

کریدیت کارت‌های وکلا باید از ۵۰۰۰ افغانی به ۱۰۰۰۰ افغانی افزایش یابد

مصارف تیل موترهای نمایندگان از ۱۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰ افغانی افزایش یابد.

کرایه خانه وکلا از ۲۵۰۰۰ به ۵۰۰۰۰ هزار افغانی افزایش یابد.

برای هر کدام از دست یاران و راننده‌گان نمایندگان نیز ۲۵۰۰ افغانی افزایش یابد.

در بخش دیگر این مکتوب آمده است که امتیازات مأموران دارالانشا مجلس از ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ افغانی باید افزایش یابد.

در این مکتوب همچنان خواسته شده است که امتیازات پارلمانی نیروهای امنیتی نیز از ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ افغانی افزایش یابد.

در بخش بودجه عادی دارالانشای شورای ملی، حدود یک صد میلیون افغانی پولی اضافی برای دست‌یاران بالمقطع  قراردادی شورای ملی درخواست شده است. این بخش به صورت عمومی مطرح شده و در آن گفته نشده است که چند نفر به عنوان کارمندان قرارداری در شورای ملی کار می‌کنند.

بخش پنجم در این مکتوب مربوط بودجه انکشافی دارالانشا است که در آن چندین پروژه جداگانه در بخش های مختلف خواسته شده است. در بخش انکشافی در این مکتوب آمده است که:

ازدیاد یک پروژه ارتقای ضرفیت وکلا و کارمندان دارالانشای ولسوالی جرگه

ازدیاد یک پروژه به نام کمپلکس رهایشی وکلا که در فاز سوم در نظر گرفته شود

ازدیاد یک پروژه به نام اعمار تعمیر اداری دارالانشای ولسوالی جرگه و مشرانو جرگه

و ازدیاد یک پروژه سولر برق قابل تجدید نیز از امتیازات تازه‌ای است که کمیسیون امتیازات ولسی جرگه از هیأت اداری این مجلس خواستار آن شده است.

در این میان رمضان بشر دوست، یک عضو دیگر این کمیسیون در پای مکتوب مخالفت خود را بیان کرده و با دست خط خودش نوشته است: ” من به عنوان عضو این کمیسیون صد درصد مخالف امتیاز طلبی وکلا هستم. این‌ها هیچ وقت سیر نمی‌شود. در کشوری که مردم شان گرسنه است این‌ها در فکر جیب و چوکی خود می‌باشند. داکتر رمضان بشردوست.”

آقای بشر دوست ضمن تأیید این مکتوب به هشدار گفت:” متاسفانه این مساله واقعیت دارد. من مخالفت خود را با این فیصله کمیسیون بیان کردم و خودم همین مکتوب را نیز به رسانه‌ها دادم که مردم بفهمند نمایندگان در فکر پر کردن جیب شان اند.”

این مکتوب با شماره ثبت ۳۲۰ / ۱۲۷ در تاریخ ۲۱ قوس سال جاری صادر شده و به هیات اداری مجلس نمایندگان فرستاده شده است.

این اضافه خواهی در حالی صورت گرفته است، که چندی پیش گزارشها از رسوایی مالی رییس مجلس نمایندگان و رییس دارالانشای این مجلس در رسانه‌ها به نشر رسید و تا هنوز این مساله روشن نشده است.

هرچند هر ازگاهی برخی از نمایندگان از رییس مجلس انتقاد می کنند و آن را دزد می خوانند. رییس مجلس نیز پس از نشر گزارش‌ها و بیشتر شدن انتقاد و فشارها، پذیرفته بود که مقدار بیشتر از پنج میلیون افغانی را که او به حساب های مختلف آن را به مصرف رسانده است، دوباره به بودجه مجلس بر می گرداند، اما به نظر می رسد که تا هنوز این کار صورت نگرفته است. هفته پیش آقای ابراهیمی در پاسخ به انتقاد یک عضو این مجلس گفت، که او هیچ پولی را اختلاس نکرده است و نمی خواهد دیگر مورد اهانت قرار بگیرد.

اما به نظر می رسد که نمایندگان در این قصه‌ای تازه همه موافق باشند. زیرا این امتیازات اضافی مربوط به همه اند و آن‌گونه که چند سال پیش نیز افزایش امتیازات وکلا مطرح شد، همه کار سبز بلند کردند به جز رمضان بشر دوست که اکنون نیز مخالف این کار است.

هیات اداری مجلس و کمیسیون مصوونیت و امتیازات مجلس نمایندگان نمی‌خواهند در این مورد چیزی بگویند.

رازق اختیاربیگ 

هم رسانی