رییس جمهورغنی: تمامی تعیینات و اجراآت وزارت داخله طبق قانون ذاتی پولیس انجام شود

۱۹ جدی ۱۳۹۶ هشدار

محمد اشرف غنی رییس جمهور به وزیر داخله افغانستان هدایت داد که پس از این تمامی تعیینات و اجراآت وزارت داخله مطابق برنامه اصلاحی جدید این وزارت و طبق قانون ذاتی پولیس انجام شود.

آقای غنی که در مراسم فراغت ۴۴۶ افسر از اکادمی پولیس وزارت امور داخله در کابل صحبت می‌کرد افزود که از این پس منصوبین وزارت داخله به صورت انفرادی نمی‌تواند تقاضای ترفیع و اجراآت داشته باشند.

به گفته رییس جمهور،  افرادی‌که بر اساس واسطه و پول به وزارت داخله راه یافته اند، از سنگر فرار کرده اند اما افراد داری کفایت، با اراده و با ذهنیتِ خدمت به پیش خواهد رفت.

رییس جمهور خطاب به فارغ التحصیلان اکادمی پولیس گفت که تمامی ۴۴۶  فارغ التحصیل این دوره پس از این به تمام ملت افغانستان تعلق دارند و زبان آنها زبان قانون اساسی و زبان تعهد ملی است. به گفته او این افسران در شرایط دشواری فارغ شده اند که افغانستان در نا امنی قرار دارد.

رییس جمهور همچنان از سه برابر افزایش در قوای هوایی و دو برابر شدن نیروهای کوماندو سخن گفت، در حالی که به گفته او پرواز دوبارۀ قوایی هوایی افغانستان حتا خارج از تصور افسران با تجربه این وزارت بود.

تامین امنیت انتخابات مهمترین وظیفه پولیس

آقای غنی اما مهم‌ترین وظیفه حکومت و نیروهای امنیتی را تأمین امنیت انتخابات خواند. انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌های افغانستان قرار است در سال آینده برگزار شود، گرچند که هنوز نگرانی‌های جدی از احتمال برگزار نشدن انتخابات در زمان تعین شده وجود دارد و تامین شفافیت در انتخابات آینده، هنوز در تردید وجود دارد.

آقای غنی با اشاره به رویداد اوایل سال جاری خورشیدی در وزیر اکبر خان کابل گفت که با قربانی دادن ۱۳ تن از نیروهای پولیس از قربانی شدن ده‌ها دیپلومات جلوگیری شد. او این اقدام نیروهای پولیس را دفاع از حیثیت ملی و ناشی از روحیه ملی این نیروها توصیف کرد.

با این همه اما به گفته رییس جمهور مشکل اساسی پولیس افغانستان انگیزه و ساختار نادرست در این صفوف این نیروها است. او با تاکید بر اصلاح ساختاری پولیس گفت که بصورت کامل از این روند حمایت می‌کند.

آقای غنی گفت هدف حکومت ایجاد ثبات پایدار از راه حاکمیت قانون است. ثباتی که به گفته او از اعتماد مردم به پولیس به وجود می‌آید. به گفته او در حال حاضر مردم به پولیس اعتماد ندارد.

رییس جمهور امروز تأکید کرد که ایجاد اصلاحات امر سلیقه‌ای نیست بلکه بخاطر حفظ منافع ملی است. زیر ا به گفته او، چنانچه اصلاحات در این نیروهای ایجاد نشود، اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در این کشور جلب نخواهد شد. به گفته رییس جمهور تعهد حکومت این است که تنها قوای امنیتی، صلاحیت تطبیق قانون را داشته باشند.

بی توجهی وزیران قبلی داخله به اصلاحات بنیادی

در همین حال ویس احمد برمک وزیر امور داخله گفت که رهبری جدید این وزارت در امر مبارزه با فسادی جدی است و این برنامه را با جدیت به پیش می‌برد. به گفته آقای برمک، وزیران قبلی این وزارت در سال‌های گذشته به زیرساخت‌ها توجه نکرده و تنها به آوردن تغییرات ظاهری اکتفا کرده اند. به گفته او بی توجهی مسئولان قبلی عامل تمامی مشکلات کنونی در بخش تامین اعاشه و مصارف پولیس است.

با این همه اما وزیر داخله از آماده شدن ستراتیژی جدید اصلاحی  این وزارت سخن گفت و افزود که این ستراتیژی در هفته آینده به رییس جمهور سپرده خواهد شد. به گفته آقای برمک این ستراتیژی شامل برنامه‌های چهارسالۀ این وزارت است که شامل دو بخش اصلی و شش بخش فرعی می‌باشد که بر سه محور اساسی استوار است.

یونیفورم و وسایط پولیس تغییر خواهد کرد

به گفته آقای برمک برنامه‌های چهارسالۀ این وزارت شامل، آموزش و پرورش، ایجاد یونیفورم واحد، تغییر وسایط پولیس از رنجر به موترهای تیزرفتار، مبارزه با فساد، سیستم سازی پولیس، تغییر رویه پولیس با مردم از برنامه‌های شامل در این ستراتیژی است.

به گفته آقای برمک نیروهای پولیس افغانستان در حال حاضر دارای چندین یونیفورم اند و وسایط این نیروها نیز روحیه نظامی دارد. بر علاوه به گفته آقای برمک در بخش‌های از این وزارت که منابع فساد شمرده می‌شوند نیز اصلاحات محسوس ایجاد خواهد شد.

کابل در چهارده سال گذشته فاقد پلان امنیتی بود

به گفته آقای برمک سیستم سازی پولیس بخشی از اولویت‌های این وزارت در ستراتیژی تازه است زیرا به گفته او پولیس افغانستان در چهارده سال گذشته فاقد پلان امنیتی بوده و بصورت نمونه شهرک کابل در طول یک و نیم دهه پلان امنیتی نداشته است.

وزیر داخله در ادامه سخنان‌اش افزود که جنگ وظیفه پولیس نیست و این وظیفه اکنون به وزارت دفاع ملی سپرده شده است. او تاکید کرد که تلاش‌ها بر این است تا پولیس افغانستان بی طرف، مستقل و پابند قانون باشد.

آقای برمک همچنان از ادامه تلاش‌ها برای تساوی جنسیتی در این وزارت سخن گفت و افزود از میان بیش از ۴۰۰ نفری که در این وزارت شامل امتحان شدند، ۴۵ نفر آنان استخدام شده و هدایت داده شده که ۱۵ تن آنان باید خانم‌ها باشند.

در این برنامه به سه تن فارغان اول، دوم و سوم نمره اکادمی پولیس، مدال غازی میربچه خان اعطا شد. نصیر احمد، عبدالرحیم و فهیم افسرانی بودند که به عنوان شاگردان پیش‌تاز اکادمی پولیس فارغ شدند و این مدال‌ها را دریافت کردند.

مرسل دهاتی

هم رسانی