حرکت نمادین برای تحکیم صلح؛ سفیران صلح سفر صلح خواهی یک ساله را آغاز کردند

۲۱ جدی ۱۳۹۶ هشدار

تیم ۳۰ نفری بانوان سفیر صلح امروز در یک حرکت نمادین صلح طلبانه فاصلۀ بین چهارراهی هنگرها تا چهارراهی مسعود را در شهر کابل رکاب زدند.

این حرکت نمایدین با ابتکار تیم سفیران جوان صلح به همکاری کانون نسل نوین به هدف تاکید بر ضرورت صلح پایدار و بسیج افکار عمومی داخلی و خارجی برای حمایت از روند صلح در افغانستان برگزار شده بود.

این گروه، حرکت شان را قدم گذاشتن در راه صلح عنوان داده و می‌گویند که این یک برنامه طولانی‌مدت است و پس از این برنامه، سفیران صلح به کشور قزاقستان سفر خواهند داشت. بر اساس این طرح قرار است چهار نفر از افغانستان به هشت کشور سفر کنند و با رکاب‌زنی پیام صلح  خواهی را به این کشورها انتقال دهند.

این سفیران صلح افغانستان قرار است پس از قزاقستان، به تاجکستان، ازبکستان، روسیه، بلاروس، جرمنی و در پایان به فرانسه سفر کنند و در هر کشور یک پسر و یک دختر با تیم چهارنفری که از افغانستان سفر کرده اند یک‌جا خواهند شد.  این برنامه قرار است در پایان سال جاری میلادی در کشور فرانسه ختم شود.

اجرا کنندگان این طرح با نشر اعلامیۀ گفته اند که این اقدام آنان تلاشِ برای مبدل کردن مساله صلح پایدار به نیاز اساسی افغانستان، با بستر سازی اجتماعی و فرهنگی صلح در حوزه ی داخلی و نیز مطرح کردن این نیازمندی مردم افغانستان با جامعه ی بین المللی است.

آصف یوسفی 

هم رسانی