نرگس نهان: معادن در مناطق زیر اداره حکومت به گونه‌ی غیرقانونی استخراج می‌شود

۲۱ دلو ۱۳۹۶ هشدار

در بخش‌های گوناگون کشور، ناامنی و دامن زدن به ناامنی، چتری شده برای فعالیت‎های غیرقانونی گروه‌های مسلح مخالف و حتی موافق نظام.

چنانچه در بخش‌هایی از افغانستان، این گروه‌ها با استفاده از ناامنی و اداره ضعیف حکومت مرکزی، دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زنند. فعالیتی که درآمد زیادی را نیز برای این گروه‌ها به همراه داشته است.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم می‌گوید که در شماری از ولایت‌ها که حکومت، کنترل کمتری در آنجا دارد، معادن به گونه‌ای غیرقانونی استخراج می‌شود. اما تاکید می‌کند که حتی در ولایت‌هایی که امنیت خوبی نیز دارند، برخی افراد و گروه‌ها با کمک و همکاری افرادی که در داخل نظام اند، دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زنند.

سرپرست معادن و پطرولیم، امروز در یک نشست خبری در مورد دو ولایتی که در آن افراد به کمک پشتبانه‌ی درون نظامی‌ها دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زند گفت:” در مناطقی که حاکمیت قانون وجود دارد با شماری از کسانی که به گونه غیرقانونی معادن را استخراج می‌کنند از داخل سیستم همکاری صورت می‌گیرد.”

سرپرست این وزارت برای توضیح بیشتر این موضوع همچنان افزود:” کسانی که در مناطق زیر اداره حکومت، معادن را به گونه غیرقانونی استخراج می‌کنند، افرادی نیستند که برخلاف نظام باشند، بل کسانی اند که به گونه‌ای از داخل نظام حمایت می‌شوند.”

بانو نهان تاکید می‌کند که برای برخورد با این استخراج‌های غیرقانونی و همکاریی که از داخل نظام با این افراد صورت می‌گیرد، گزارش مفصلی به شورای امنیت ملی فرستاده شده است.

بانو نهان هرچند نام دو ولایتی را که در آن افراد با کمک حلقاتی در درون نظام، دست به اخراج غیرقانونی معادن می‌زند شریک نمی‌کند اما تاکید دارد که به زودی با تکمیل شدن گزارش تحقیق شان، جزییات آن با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد.

مساله استخراج‌ غیرقانونی معادن در افغانستان، همواره یک چالش جدی سد راه کسانی که در راس وزارت معادن و پطرولیم قرار گرفته‌اند، بوده است. حالا نرگس نهان می‌گوید که برای جلوگیری از این مساله، او خواهان ایجاد کمیته محافظت از معادن است و در این مورد پیشهادش را نیز به ریاست جمهوری فرستاده است.

بربنیاد این طرح، برای حفاظت از معادن افغانستان، کمیسیونی که اعضای آن متشکل از نماینده‌گان با صلاحیت وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی است، باید ایجاد شود.

بربنیاد گفته‌های سرپرست وزارت معادن، استخراج غیرقانونی معادن تنها به گروه های مخالف نظام و نیز آنانی که از درون نظام، پشتبانه دارند، ختم نمی‌شود، بل شرکت‌هایی که با آنان رسما قرارداد نیز، دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زنند. بانو نهان دلیل آن را سخت‌گیری بیش از حد در قراردادها می‌داند و باورمند است که برای حل آن، باید اصلاحات جدی در قراردادها روی دست گرفته شود.

زکریا حسنی

هم رسانی