ادیبه: دزدان برای نشر نکردن عکس‌های شخصی‌ام، در خواست یک میلیون افغانی کردند

۲۴ دلو ۱۳۹۶ هشدار

موبایل های همراه تبدیل به همدمی شده اند که در بعضی موارد از الف تا یای اسرار زندگی حاملان شان را در خود ذخیره و نگهداری می کنند. موضوعی که برای برخی ها در ولایت بلخ تبدیل به یک راه در آمد شده است. چنانچه در این ولایت ۲ تنی که با دزدیدن موبایل همراه یک بانو او را به انتشار عکس های شخصی اش تهدید کرده بودند بازداشت شده اند. پولیس بلخ می گوید که این افراد در بدل نشر نکردن عکس های خصوصی این بانو، مبلغ یک میلیون افغانی تقاضا کرده بودند.

ادیبه، صاحب این موبایل همراه همچنان تاکید می کند که این افراد به او هشدار داده بودند که درصورت پرداخت نکردن پول تقاضا شده، اقدام به قتل وی و نیز ربودن فرزندش خواهند کرد. پولیس بلخ همچنان تاکید دارد که در کنار این دو تن، ۳ دزد دیگر را نیز بازداشت کرده اند. به گفته مقام های پولیس بلخ، کار این افراد نیز دزدی موبایل های همراه و اجناس دکان ها بوده است. این درحالیست که در ماه های پسین، دزدی ها در شهر مزار شریف افزایش یافته و به یک چالش برای باشنده گان این شهر بدل شده است.

شکیبا سعیدی

هم رسانی