زنان راننده در ولایت هرات به جاده‌ها برآمدند

۱۷ حوت ۱۳۹۶ هشدار

شماری از بانوان در ولایت هرات در یک حرکت نمادین از منطقۀ خواجه کله تا سرک قول اردوی سابق راننده‌گی کرده و روز زن را تجلیل نمودند. آنها در واقع با این کار شان به برنامه‌ها و مراسم های پر زرق و برق تجلیل از هشت مارچ اعتراض کردند.
در کنار این، هدف این بانوان نه گفتن به فرهنگ خیابان آزاری نیز بود. آنها معتقد هستند که راننده‌گی تنها برای مردان نیست، بلکه بانوان هم می‌توانند همانند مردان راننده‌گی، فعالیت و کار کنند.


این بانوان خواستار این هستند که مردان در جامعه به زنان احترام قایل شوند. آنها می‌گویند مردم نباید آنان را درجامعه به تمسخر بگیرند.
مژگان انتظار، یکی از این بانوان است که در راه پیمایی اشتراک کرده است. او هدف‌اش را از این کار ایستادن در برابر کسانی می‌داند که زنان را در خیابان‌ها مورد آزار قرار می‌دهند و هم چنین این حرکت شان را اعتراض به برنامه‌های مناسبتی است که همه ساله به گونه‌ای کلیشه برگزار می‌شود.
زینب حسینی نیز از بانوانی است که می‌خواهد زنان باید در جامعه همانند مردان به راحتی رانندگی کنند و به کدام مشکل مواجه نشوند.

نقیبه بارکزی

هم رسانی