اشرف‌غنی: در امنیت ملی هیج‌گونه شکنجه و کار غیر انسانی جای ندارد

۱۹ حوت ۱۳۹۶ هشدار

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان امروز در محفل افتتاح فرماندهی عمومی مشترک قطعات خاص و قطعه واکنش امنیت ملی گفت، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان یک اصل است که امنیت ملی به آن باور دارد و باید جلو تلفات غیر نظامیان در عملیات‌ نیرهای امنیتی گرفته شود.

آقای غنی امروز شنبه به نیروهای خاص امنیتی ملی گفت، شمار با ایمان قوی تان دشمنان افغانستان به لرزه آورده اید، نه برای این که مجهزتر و مسلح هستید بلکه برای این که ایمان قوی دارید.

او گفت عملیات نیروهای خاص به این دلیل اهمیت دارد که جرأت دشمن را سلب کرده است و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد از نیروهای قطعات خاص در پاسگاه‌ها استفاده شود.

آقای غنی در این مراسم گفت:” امروز قوای امنیتی و دفاعی ما تعهد دارند فصل ناتمام افغانستان را به اتمام برسانند.”

در مراسم امروز شش تن از بهترین نیروهای قطعات خاص به فرمان رییس جمهور مدال شجاعت گرفتند و دو تن از معانین  امنیت ملی نیز ترفیع به دست آوردند.

آقای غنی شجاعت این نیروها را ستایش کرد و گفت، راه یافت به قطعات خاص آسان نیست و کسانی به این نیروهای راه می یابند که واقعن خاص هستند.

رییس جمهور هم‌چنان گفت خون نیروهای امنیتی یک پیمان است و مردم افغانستان مدیون قربانی‌های نیروهای امنیتی خود هستند.

آقای غنی موجودیت شکنجه و رفتار غیر انسانی را در امنیت ملی افغانستان رد کرده می‌گوید:” در امنیت ملی هیج‌گونه شکنجه و کار غیرانسانی جای ندارد، بلکه مطابق به قانون برخورد می‌شود.”

آقای غنی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی قرمانان واقعی افغانستان هستند و مبارزه این نیروها در دشوار ترین وضعیت‌، باعث بقای افغانستان شده است. او گفت:” افغانستان تاریخ ۵ هزار ساله دارد و ۵ هزار سال دیگر نیز تداوم خواهد کرد.”

رییس جمهو غنی جنگ افغانستان یک جنگ بدون مرز عنوان کرد و گفت در گذشته جنگ از خود قوانین داشت اما اکنون این جنگ علیه مردم افغانستان و حشیانه است.

او به قطعات خاص گفت:”گاهی شجاعت تان بیش از حد می‌شود، شجاعت تان باید با تدبیر باشد.”

از سوی دیگر، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد توانسته اند بقای افغانستان را تضمین کنند.

آقای استانکزی جنگ نیروهای امنیتی را برای تأمین عدالت خواست و گفت، هیچ چیزی مهم تر از دفاع از کشور نیست و نیروهای امنیتی افغانستان متعهد به حفاظت از مردم افغانستان است.

در این مراسم غلام مصطفی وردک فرمانده عمومی قطعه خاص نیروها یامنیتی افغانستان افتتاح این مرکز را یک گام مهم و موثر برای ثبات افغانستان خواند. آقای وردک در این مراسم گفت:” تاکتیک‌های دشمن روزبه‌روز در حال تغییر است، اما با این هم عملیات شبانه قطعات خاص نیروهای امنیت ملی افغانستان تلفات سنگین به هراس افگنان وارد کرده است.”

نیرهای قطعات خاص امنیت ملی از قدرت مندترین و باهوش ترین نیروهای امنیتی افغانستان اند که در دشوار ترین و پیچیده ترین جنگ‌ها بر علیه گروه‌های تروریستی وارد اقدام می‌شوند. این نیروهای همچنان مسوولیت اصلی عملیات های شبانه و حمله به مراکز اصلی هراس افگنان را به پیش می‌برند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی