انتخابات داخلی مجلس باز هم به دوره بعدی رفت

۲۱ حوت ۱۳۹۶ هشدار

مجلس نماینده‌گان در روز سوم کاری شان در انتخابات دورنی مجلس، موفق نشدند اعضای باقی مانده هیأت اداری این مجلس را انتخاب کنند. در سومین روز کاری این مجلس، امیرخان یار، اکبراستانکزی، نعمت الله غفاری و دلاور ایماق برای پست معاونیت دوم مجلس خود را نامزد کرده بود که هیچ کدام موفق نشدند رای اکثریت را به دست بیاورند.

در انتخابات امروز، امیرخان یار با گرفتن ۸۶ رای و نعمت الله غفاری با گرفتن ۶۰ رای به دور بعدی راه یافتند و دو نامزد دیگر از دور خارج شدند.

همچنان برای پست منشی مجلس نماینده‌گان، صالح محمد سلجوقی، نواب منگل و هیلی ارشاد خود را نامزد کرده بودند که هیچ کدام از آنها نتوانستند موفق شوند رای کافی را به دست بیاورند.

در این بخش، صالح محمد سلجوقی و هیلی ارشاد به دور دوم راه یافتند و قرار است فردا برای گرفتن این پست با هم رقابت کنند.

روز گذشته مجلس نماینده‌گان موفق شد معاون اول مجلس را انتخاب کنند. همایون همایون که سال گذشته نیز معاون اول مجلس بود، موفق شد نذیر احمد احمدزی را شکست بدهد و به پست معاونیت اول برسد. او از حکومت انتقاد کرد که برای ناکامی او تلاش کرده است اما به این خواست شان نرسیده است.

این انتقاد آقای همایون با واکنش رقیب او نذیر احمدزی رو به رو شد و آقای احمد هشدار داد که پس از این به کسی اجازه نمی دهند که در مجلس بر علیه رییس جمهور حرفهای انتقاد و توهین آمیز بزنند.

انتخاب هیأت اداری مجلس همه ساله با مشکلات و حتا تنش‌ها به پیش می‌رود. جدای از رییس مجلس، بقیه اعضای هیأت اداری همه ساله در ابتدای سال کاری مجلس نمایندگان در نتیجه انتخابات درون پارلمانی برای یک سال انتخاب می‌شوند.

هم رسانی