مجیب خلوتگر : حکومت مانع چرخ آزاد اطلاعات می‌شود

۲۱ حوت ۱۳۹۶ هشدار

نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، حکومت را متهم کرد که نمی‌خواهد برای خبرنگاران و رسانه‌ها اطلاعات بدهد.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر نی امروز در کابل گفت، حکومت مانع چرخش آزاد اطلاعات می‌شود.

در اعلامیه این دفتر حامی رسانه‌های آزاد به نقل از مجیب خلوتگر آمده است که:” برخی از مدیران خبر از نفوذ مقام‌های دولتی بر مالکان رسانه‌ها شکایت دارند و می‌گویند که در صورت افشاء پرونده فساد یک مقام دولتی، مستقیما با مالک رسانه تماس می‌گیرند و خبرنگار را از تهیه و نشر گزارش مربوط به فساد مانع می‌شوند.”

این نهاد پس از شکایت خبرنگاران در مورد همکاری نکردن دولت در بخش ارائه اطلاعات امروز کنفرانس خبری برگزار کرد.

در خبرنامۀ نی آمده است که طرح تعدیل قانون دست‌رسی به اطلاعات که اخیرا از سوی نهادهای دولتی در هماهنگی با نهادهای صنفی خبرنگاری به حکومت ارائه شد، از سوی کابینه افغانستان تصویب شد و قرار است جهت تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود.

این دفتر از پارلمان افغانستان می خواهد که این قانون را بدون تغییرات دیگر به تصویب برسانند و هر چه زود تر نافذ گردد.

در خبرنامۀ نی آمده است که برخی از مقام های دولتی در بدل نشر و عدم نشر اخبار و گزارش به خبرنگاران پول و شغل دولتی پیش‌نهاد می‌کنند. این نهاد افزوده است که خبرنگاران شکایت دارند که به معلومات و اطلاات مهم و کلان ملی مانند: مذاکرات صلح با طالبان، مذاکرات ارگ با جمعیت اسلامی، آمار تلفات حملات  تروریستی و عقد قراردادهای کلان ملی اصلن دستر‌سی پیدا نمی‌توانند.

نی گفته است که برخی از سخن‌گویان معلومات را پنهان می‌کنند و از دادن معلومات به خبرنگاران و رسانه‌ها طفره می‌روند. در خبرنامه نی همچنان آمده است:”برخی از سخن‌گویان به تماس‌های خبرنگاران پاسخ ارائه نمی‌کنند و حتا شماره‌های خبرنگاران و رسانه‌ها را وارد لیست سیاه کرده اند تا نتواننند تماس بگیرند.”

در اعلامیه این نهاد به نقل از خبرنگاران آمده است که نهادهای مختلف دولتی از خبرنگاران برای دریافت معلومات، مکتوب رسمی می‌خواهند. بیشتر خبرنگاران از ریاست پاسپورت، مکاتب و بیمارستان‌ها یاد کرده اند که هنگام تهیه گزارش مسوولان این نهادها از  خبرنگاران مکتوب رسمی خواسته اند.

نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد گفته است که این دفتر به این باور است که این کار مقام‌ها و نهادهای حکومتی وضع محدودیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت است. این دفتر عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان اعمال فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را غیر قانونی دانسته و تداوم آن را برای سلامت جامعه و نظام افغانستان مضر می‌داند.

این دفتر از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته است برای حل این موضع اقدام جدی کنند.

نی سیاسی عمل می‌کند

اما ریاست جمهوری نی را به رفتار سیاسی متهم می‌کند. شاه حسین مرتضوی پس از سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده و پس از بازنگری همه جانبه اکنون تعدیل شده است و فرصت برای دست رسی به معلومات را آسان‌تر ساخته است.

آقای مرتضوی گفته است که حمایت از اجرایی شدن این قانون و نهادینه کردن فرهنگ دست رسی به معلومات مسوولیت جمعی حکومت، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و همه شهروندان افغانستان است. او تأکید کرده است که رییس جمهور در کنار توشیح قانون دست رسی به اطلاعات حکم جداگانه به وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی داده است تا در ارائه معلومات با رسانه‌ها همکاری شود.

آقای مرتضوی گفته است:” متاسفانه نهاد “نی” بار بار بر اساس معلومات غلط، غیر حرفه‌ای و بر بنیاد سلیقه‌های سیاسی دست به نظر سنجی‌های غیرمعیاری و تهیه گزارش در بخش دسترسی به معلومات زده است. تدام این شیوه جایگاه نهاد “نی” را در معرض سوال قرار داده و از اعتبار این نهاد می‌کاهد.”

این در حالیست که اکثر رسانه‌ها و خبرنگاران از برخورد نادرست سخن‌گویان نهادهای حکومتی همواره انتقاد دارند و چیزهای را که نهاد نی امروز مطرح کرده است، واقعیت‌های اند که تمامی رسانه‌ها با آن درگیر اند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی