اتحادیه تاجران جلغوزه افغانستان در کابل گشایش یافت

۲۲ حوت ۱۳۹۶ هشدار

تاجران و صادر کننده‌گان جلغوزه افغانستان مدعی اند که آنها در قسمت صادرات میوه‌های خشک و تازه افغانستان به کشورهای بیرونی مشکلات زیاد دارد.

در این مراسم که با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی برگزار شده بود، رییس اجرایی گفت گشایش این اتحادیه برای افزایش تولیدات، صادارات و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و باغداران افغانستان کمک خوبی خواهد بود.

آقای عبدالله می‌گوید، این دست ابتکارها با آنکه کوچک است، اما در عمل باعث تغییرات مهم در زندگی مردم و اقتصاد افغانستان می‌شود.

او هم‌چنان تاکید می‌کند که دولت افغانستان از برنامه های که برای رشد اقتصاد در افغانستان طرح ریزی می‌شوند حمایت می‌کند و به این اتحادیه اطمنان داد که در راستای بهبود کار آنان تلاش می‌کند.

رییس اجرایی می‌گوید که دولت افغانستان از تاجران جلغوزه در افغانستان حمایت می‌کند و زمینه های سرمایه گذاری آنها فراهم خواهند کرد.

از سوی دیگر، خان جان الکوزی سرپرست اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، امروز در مراسم گشایش اتحادیه تاجزان جلغوزه گفت، با وجودی که دولت از سکتور خصوصی در بسیاری موارد حمایت کرده است، اما هنوز هم سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه گذاران در افغانستان با مشکلات فروان رو به رو اند.

آقای الکوزی تاکید دارد که جلغوزه افغانستان از کیفیت عالی برخوردار است، اما با آن هم به بهای اندک به کشور پاکستان صادر می‌شود. او می‌گوید، پاکستان بعد از پروسس و بسته بندی آن را به بهای هنگفت به کشورهای خارجی صادر می‌کنند.

آقای الگوزی به این باور است که تشکیل اتحادیه جلغوزه افغانستان می‌تواند نقس بسیار مهم در صادرات مستقیم جلغوزه افغانستان داشته باشد.

با این همه آقای عبدالله می گوید که افغانستان ظرفیت زراعتی فراوان دارد و دولت همکار کشاورزان، باغداران و سرمایه گذاران خواهد بود.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی