محمد اسحاق رهگذر والی جدید بلخ معرفی می‌شود

۲۲ حوت ۱۳۹۶ هشدار

منابعی در حکومت به رسانه‌ها گفته اند که بر اساس توافق جدید میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی، محمد اسحاق رهگذر به عنوان والی جدید بلخ انتخاب شده و تا قبل از نوروز به عنوان والی جدید این ولایت معرفی خواهد شد. ارگ ریاست جمهوری در ادامه گفتگوهایش با حزب جمعیت بر سر اختلافات پیش آمده، به تازه‌گی توافق کرده است که به جای انجنیر داود که پس از برکناری عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ، از سوی اداره ارگان‌های محل به عنوان والی این ولایت معرفی شده بود، محمد اسحاق رهگذر والی جدید این ولایت شود.

این تصمیم ارگ ریاست جمهوری ظاهرن پس از گفتگوی مستقیم نمایندگان ارگ با خود عطا محمد نور گرفته شده است که هفته پیش در ولایت بلخ انجام شد. عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ سه ماه پیش با تصمیم رییس جمهور در مورد معرفی آقای داود به عنوان والی بلخ مخالفت کرده و از آن زمان تا  اکنون همچنان به عنوان والی بلخ کار کرده است.

اداره ارگان‌های محل تا هنوز مکتوب رسمی در مورد انتخاب آقای رهگذر به عنوان والی جدید بلخ را نشر نکرده است اما منیر فرهاد سخن‌گوی عطا محمد نور به هشدار می‌گوید، محمد اسحاق هگذر از سوی آقای عطامحمد نور به عنوان والی جدید بلخ پیشنهاد شده است اما اداره ولایت بلخ هنوز کدام مکتوب رسمی در این مورد دریافت نکرده است.

اقای فرهاد می‌گوید که این گفتگوها قرار است به زودی میان ارگ و جمعیت به توافق نهایی برسد و پیشنهاد حزب جمعیت نیز در مرحله نهایی شدن قرار دارد.

محمد اسحاق رهگذر پیش از این نیز به عنوان والی بلخ کار کرده است و عضو مجلس نمایندگان نیز هست. آقای رهگذر در کنار این از افراد نزدیک به عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ است.

جنجال میان ارگ ریاست جمهوری و والی برکنار شده بلخ، نزدیک سه ماه پیش پس از آن ایجاد شد که رییس جمهور استعفای مشروط آقای عطا محمد نور را امضای کرده و به جای او انجنیر محمد داود یکی از فرمانده‌هان پیشین جمعیت را والی جدید بلخ تعیین کرد.

تنش میان ارگ و والی بلخ، وضعیت سیاسی را در افغانستان با چالش جدی رو به رو کرده بود و این تنش با در بیشتر از ۱۰ نشست میان نمایندگان حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری حل ناشده باقی مانده بود.

عطا محمد نور از سیاست گران قدرت مند در شمال افغانستان است و از او به عنوان امپراتور شمال نیز یاد می‌شود. او رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان نیز هست.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی