جیمز متیس وزیر دفاع امریکا به کابل آمد

۲۲ حوت ۱۳۹۶ هشدار

جیمز متیس وزیر دفاع امریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد. هنوز در مورد این سفر هیچ اطلاعاتی به رسانه‌ها گفته نشده است.

ارگ ریاست جمهوری تأیید می کند که وزیر دفاع امریکا به کابل آمده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گویی ریاست جمهوری گفته است که قرار است بعد از ظهر امروز آقای متیس با رییس جمهور غنی دیدار و گفتگو کند.

در این سفر آقای متیس با نیروهای حمایت قاطع در افغانستان نیز دیدار خواهد کرد.

هم رسانی