در یک شبانه روز گذشته ۱۲۷ طالب و ۴ داعشی در افغانستان کشته شدند

۲۲ حوت ۱۳۹۶ هشدار

نیروهای امنیتی افغانستان ۱۲۷ جنگ‌جوی طالبان و ۴ داعشی را در چندین ولایت افغانستان کشته اند. امنیت ملی گفته است که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در یک شبانه روز گذشته کشته شده اند.

در خبرنامه امنیت ملی آمده است که نیروهای امنیتی توانسته حدود ۸۳ جنگ‌جوی طالبان را هم در این مدت زخمی بسازند.

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی افزوده است که یک قاچاقبر، دو فروشنده مواد مخدر و ۹ فرد مشکوک بازداشت شده و دو غیر نظامی یکی از بند طالبان و دومی از بند آدم ربایان آزاد گردیده اند.

بر اساس ادعای امنیت ملی، یک زندان طالبان، ۲ پایگاه، ۲ موتر و ۲ موترس سایکل این گروه نیز هدف قرار گرفته و از بین رفته اند.

همچنان نیروهای امنیتی در یک شبانه روز گذشته ۵۰ کیلوگرام مواد انفجاری و ۱۷۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را نیز به دست آورده اند.

امنیت ملی گفته است که در بیست و چهار ساعت گذشته ۱۰ عملیات خاص از سوی نیروهای امنیت ملی، ۱۰ عملیات هوایی و ۶ عملیات مشترک از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در چهارده ولایت راه اندازی و اجرا شده است.

هم رسانی