نظامیان افغانستان در هلمند از مکتب‌ها به عنوان سنگر استفاده می‌کنند

۵ حمل ۱۳۹۷ هشدار

میدان‌های نبرد در هلمند همواره در طول این سال‌ها داغ بوده است. چنانچه نظامیان برای پیروز شدن در این جنگ حتی از مکان‌های آموزشی نیز به عنوان سنگر استفاده کرده اند.

فضا و وضعیت جنگی، بر آموزش و پرورش نیز در افغانستان تاثیر مانده است. در این روزها که تازه سال جدید آموزشی آغاز شده است و روز گذشته رییس جمهور غنی زنگ مکتب را در کابل به صدا در آورد، در ولایت هلمند اما شماری از ساختمان‌های مکاتب به عنوان پاسگاه‌های جنگی تبدیل شده اند.

نظامیان افغانستان در ولایت هلمند، در کنار ولسوالی‌های ناامن، در مرکز شهر لشکرگاه نیز در منطقه صافیان از یک مکتب به عنوان پاسگاه و سنگر استفاده می‌کنند. در گذشته، دختران برای آموزش به این مکتب می‌آمدند اما اینک به دلیل حضور نیروهای پولیس، خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند تا دختران شان را به این مکتب بفرستند.

داود شاه صفاری، رییس معارف هلمند به خبرگزاری هشدار می‌گوید که لیسه مرکزی ولسوالی نادعلی نیز نزدیک به دو سال است که در اختیار ارتش ملی قرار دارد و ساختمان این لیسه نیز از بین رفته است.

در داخل این مکتب که مدیریت معارف نادعلی نیز در آن جای داده شده بود حالا هیچ چیزی سر جایش نیست. کتاب‌ها و پرونده‌های دانش‌آموزان همه از بین رفته اند. صنف های درسی به مکانی برای تراشیدن سر سربازان بدل شده و چوکی ها و تخته‌ها نیز برای گرم کردن سربازان سوختانده شده اند.

رییس معارف هلمند می‌گوید که در کنار دیگر دشواری‌ها، حضور نیروهای امنیتی در مکتب‌ها جفا در حق آموزش و پرورش است.

بربنیاد گفته‌های رییس معارف هلمند، در هلمند ۴۰۰ باب مکتب در تشکیلات این ولایت اند که از این میان ۱۰۲ باب آن بسته است. در این میان ۳۳ هزار دانش آموز دختر و ۱۶۵ هزار دانش آموز در این ولایت همه روزه برای فراگیری و یادگیری به مکتب‌ها می‌روند.

دشواری دیگر که سد راه آموزش در هلمند قرار دارد، فعالیت مکتب‌ها در مناطقی اند که زیر اداره طالبان قرار دارند. رییس معارف هلمند می‎گوید در مکتب‌هایی که زیر اداره طالبان است، آموزگاران به دلیل تهدیدها حاضر نیستند تا برای آموزش دادن دانش آموزان به این مکتب‌ها بروند.

بربیناد گفته‌های رییس معارف هلمند، هم اکنون در ولسوالی‌های نادعلی، گرمسیر و نوزاد مکتب‌های دخترانه وجود دارد اما به علت نبود آموزگاران بانو در سطح متوسطه و لیسه، دختران از ادامه آموزش باز می‌مانند.

رییس معارف هلمند به هشدار می‌گوید که در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ۱۱ باب مکتب فعال است که در این مکتب‌ها تنها ۴ آموزگار رسمی مصروف آموزش دادن اند. شرایط اما در ولسوالی سنگین اندکی متفاوت است چنانچه رییس معارف هلمند می‌گوید، به دلیل تهدیدهای امنیتی آموزگاران نمی‌توانند در مکتب‌های این ولسوالی حاضر شوند.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند نیز به هشدار تایید می‌کند که در سال‌های پسین به دلیل افزایش جنگ، نظامیان افغانستان از بعضی مکتب‌ها به عنوان پاسگاه استفاده کرده اند.

او می‌گوید که درپی جنگ‌ها بعضی مکتب‌ها بسته شده و بعضی دیگر به مناطق دیگر انتقال یافته اند. سخنگوی والی هلمند تاکید می‌کند که در این مورد گفتگوهایی انجام شده که در نتیجه آن، نیروهای پولیس از برخی مکتب‌ها بیرون شده اند و از دیگر مکتب‌ها نیز به زودی بیرون خواهند شد.

آنچه در افغانستان در سال‌های گذشته یک دست آورد خوب عنوان شده است، افزایش مکاتب و دانش آموزان  مکاتب در نقاط مختلف افغانستان بوده است. این مساله اما در نقاط ناامن فرق می‌کند.

مقام‌های پیشین وزارت معارف افغانستان نیز از این فرصت استفاده‌های فوق العاده داشته اند. گزارش دادن مکاتب خیالی در اکثر ولایت‌های ناامن در چند سال پی‌هم، صدها میلیون دالر را به جیب مسوولان رده اول وزارت معارف در دوران آقای فاروق وردک سراریز کرد که بارها در این مورد گزارشهای نیز نشر شده است اما به هیچ موردی رسیده‌گی صورت نگرفته است.

در بسیاری دیگر ولایت‌های افغانستان، گروه طالبان ساختمان‌های مکاتب را به مدارس دینی و مراکز تربیت نیروی جنگی تبدیل کرده اند. این گروه از مکاتب در ساحات زیر نفوذ شان استفاده‌های گسترده برده اند.

اما با تمام اما و اگرها، کمترگزارش شده است که سربازان امنیتی نیز در نقاط جنگ، از مکاتب به عنوان پاسگاه‌ها و سنگرهای جنگی شان استفاده کنند. این مساله زنگ خطر جدی برای معارف افغانستان خواهد بود، هشداری که می‌تواند بهای سنگینی را متوجه نسل جدید افغانستان بسازد.

عبدالعزیز صفدری

هم رسانی