اتحادیه شرکت‌های ساختمانی: شرکت‌هایی که رشوت ندهند در لیست سیاه قرار می‌گیرند

۱۵ حمل ۱۳۹۷ هشدار

مسوولان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی مدعی اند که آن تعداد از شرکت‌های ساختمانی که به مسوولان اداره تدارکات ملی رشوت نداده اند، در لست سیاه قرار گرفته اند.

مودود پوپل رییس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی که در “دهمین نشست فرصت‌های تجارت ساختمانی در افغانستان”، امروز چهارشنبه (۱۴ حمل) در کابل صحبت می‌کرد، گفت که  برخورد اداره تدارکات ملی با  شرکت‌های ساختمانی تبعیض آمیز بوده و در واگذاری قراردادها فساد گسترده در این اداره وجود دارد و این مشکل سبب ورشکست شدن بسیاری از شرکت‌های ساختمانی شده است.

آقای پوپل گفت که در طی چهار سال گذشته به دلیل فساد و رشوه ستانی در اداره‌ تدارکات ملی، بلند بودن مواد خام ساختمانی و عدم حمایت دولت از این شرکت‌ها، نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌های ساختمانی خصوصی در کشور ورشکست شده اند.

او افزود که چهار سال پیش، حدود ۱۰ هزار شرکت ساختمانی به طور رسمی در کشور فعالیت داشتند، اما اکنون ۲۰ در صد این شرکت‌ها به قراردادی‌ها دسترسی دارند متباقی ورشکست شده اند.

رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی خصوصی مدعی است که بخشی از پول‌های شرکت‌های ساختمانی داخلی توسط شرکت‌های خارجی سرقت شده اند، اما حکومت هیچ اقدامی برای باز پس گیری این پول‌ها نکرده است.

او گفت: “۲۲۰ میلیون دالرمربوط ۲۵۰۰ شرکت ساختمانی داخلی که با دوکمپنی خارجیE.C.I   و کیشور قرارداد داشتند، از سوی این دو شرکت به سرقت برده شده است.”

چگونگی کار شرکت‌های ساختمانی و سرک سازی در چند سال گذشته با پرسش‌های زیاد روبرو بوده است. ده‌ها جاده و صدها ساختمان دولتی که در ولایت‌ها از سویی شرکت‌های ساختمانی اعمار شده، با گذشت اندک زمان دوباره تخریب شده و به بازساخت نیاز دارند.

گزارش‌های وجود دارد که بیشتر شرکت‌های ساختمانی داخلی، پروژه‌ها را از دست دوم و حتا سوم و چهارم به دست می‌آروند و به دلیل کم شدن مقدار پول در دست به دست شدن پروژه‌ها، شرکت‌های که در نهایت پروژه را عملی می‌کند از مواد بی‌کیفیت استفاده می‌کنند که سبب شده است بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و جاده سازی با گذشت اندک زمان دوباره تخریب شوند.

جاوید روستاپور

هم رسانی