ولسوال و آمر امنیت ملی خواجه عمری ولایت غزنی کشته شدند

۲۳ حمل ۱۳۹۷ هشدار

گروه طالبان شب گذشته در یک حملۀ تهاجمی بر ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، کنترل ساختمان این ولسوالی را به دست گرفته و علی دوست شمس ولسوال این ولسوالی را همراه با مدیر امنیت ملی و حدود بیست نفر دیگر از نیروهای امنیتی و کارمندان ولسوالی را کشته اند.

پولیس ولایت غزنی شمار کشته شده‌گان را بر علاوه ولسوال خواجه عمری،  هفت نفر گفته است. فرماندهی پولیس غزنی گفته است که هراس افگنان ساعت دو شب گذشته بر یک پاسگاه امنیتی و مرکز ولسوالی خواجه عمری به صورت تهاجمی حمله کرده و در نتیجه هفت نفر از نیروهای امنیت به شمول ولسوال این ولسوالی را کشته شده و نه نفر دیگر را زخمی ساخته اند.

در حمله شب گذشته طالبان بر ولسوالی خواجه عمری، احمد ضیا مدیر امنیت ملی و کاظم خان یکی از افسران ارشد پولیس نیز کشته شده اند. هرچند پولیس غزنی شمار کشته شده‌گان این رویداد را هفت نفر گفته اند اما منابع دیگر در ولایت غزنی به هشدار می‌گویند که شمار افرادی که در این حمله کشته شده اند بیشتر از بیست نفر اند.

فرماندهی پولیس غزنی در خبرنامه‌‌ای گفته است که پس از حمله طالبان بر مرکز این ولسوالی، نیروهای کمکی به محل رسیده و در درگیری چند ساعته با گروه طالبان و هدف گرفتن آنها از زمین و هوا، حدود ۲۷ جنگ‌جوی طالبان کشته شده اند که اجساد تمامی آنها در محل باقی مانده اند.

پولیس غزنی همچنان تأیید کرده است که برخی از نقاط ساختمان ولسوالی به دلیل استفاده طالبان از سلاح‌های سنگین در حمله شان، در آتش سوخته و تخریب گردیده است.

ولسوالی خواجه عمری در شمال شهر غزنی موقعیت دارد و همزمان با مناطق ناامن در ولایت میدان وردک و ولسوای ناامن رشیدان غزنی هم مزر است. گروه طالبان در ۹۰ درصد خاک ولسوالی رشیدان غزنی حضور دارند و به جز مرکز این ولسوالی، بقیه ساحات آن در کنترل جنگ‌جویان این گروه قرار دارد.

در همین حال نصیر احمد فقیری یک عضو شورای ولایتی غزنی به هشدار گفت، گروه طالبان نیمه های شب گذشته از دو مسیر بر این ولسوالی حمله کرده و پس از زد و خورد شدید موفق شده ساختمان ولسوالی را به  کنترل بگیرد.

اقای فقیری گفت جنگ‌جویان طالبان از سمت میدان وردک و ولسوالی رشیدان غزنی به ولسوالی خواجه عمری حمله کرده و بر علاوه ساختمان ولسوالی، یک پاسگاه امنیتی در منطقه کاریز در مربوطات این ولسوالی را سقوط داده و تلفات سختی را به نیروهای امنیتی وارد کرده اند.

به گفته‌ای آقای فقیری، گروه طالبان پیش از حمله مسیر ولسوالی را با مرکز غزنی با حفر کردن سرک مسدود کرده تا مانع رسیدن کمک به این ولسوالی از ولایت غزنی شوند. نیروهای امنیتی غزنی صبح امروز به محل رفته اند

در این حمله گروه طالبان به دلیل دور بودن ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی، موفق نشده اند آنجا را نیز تصرف کنند. اما گروه طالبان پس از سقوط دادن ساختمان این ولسوالی و کشتن تمامی افراد به شمول ولسوال، تجهیزات موجود در ولسوالی را با خود برده اند.

غزنی در جنوب افغانستان از ولایت‌های به شدت ناامن است و در کنار حضور گسترده گروه طالبان، از سال گذشته به این سو، جنگ‌جویان گروه داعش نیز در نقاط مختلف این ولایت جابجا شده اند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی