سیگار: دزدی تیل نیروهای امنیتی افغانستان شغل پر درآمد برای افراد فاسد

۲۵ حمل ۱۳۹۷ هشدار

سیگار یا سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش گفته است که فروش تیل‌های نیروهای امنیتی افغانستان به یک شغل پر درامد برای افراد فاسد در نهادهای امنیتی تبدیل شده است و به ارزش ده‌ها میلیون دالر در سالهای گذشته تیل نیروهای امنیتی امریکا و افغانستان دزدی شده است.

در گزارش تازه این نهاد آمده است که ارزش تیل های دزدی شده تا حالا حداقل به ارزش ۱۵۴٫۴ میلیون دالر می رسد.

هفته پیش نیز انتقادهای از چگونگی فساد گسترده در قراردادی های وزارت های داخله و دفاع در مجلس نماینده‌گان مطرح شد و بسیاری از نماینده‌گان نسبت به این مساله نگرانی خود را ابراز کردند.

در گزارش سیگار آمده است که دزدی تیل نیروهای امنیتی یکی منابع تمویل گروه‌های تروریستی در افغانستان باشد.

در این گزارش گفته شده است که وزارت دفاع امریکا از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۱۰٫۶ میلیون لیتر تیل برای عملیات نظامی افغانستان که مجموع قیمت آن بیشتر از ۱۳ میلیارد دالر می‌گردد فراهم کرده است.

سیگار پیش از این در گزارش دیگرش گفته بود که از یک سال گذشته روند ثبت گروپ خون سربازان تازه جذب شده به ارتش متوقف شده است و در این مدت هزاران سرباز ارتش به دلیل تزریق گروپ خون مخالف پس از زخمی شدن شان، جان داده اند. ادعای که از سوی وزارت دفاع افغانستان رد شد.

این نهاد همواره گزارش های را در مورد فسادهای گسترده در حکومت افغانستان به نشر می‌رساند که دست کم تا حالا در کدام مواردی به آن رسیده‌گی صورت نگرفته است.

در گزارش تازه سیگار یکی از دلایل دزدی های تیل نیروهای امنیتی این مساله عنوان شده است که فرماندهی مشترک انتقال امنیت افغانستان از تکنالوژی های که قادر است انتقال و تحویل دهی را تیل را نظارت کند، استفاده نمی کند.

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۸ میلادی ایجاد شد و هدف اساسی آن نظارت مستقل از پروژه‌ها و فعالیت‌های بازسازی امریکا در افغانستان می‌باشد.

هم رسانی