نیروهای امنیتی منطقه شاول در ولسوالی نادعلی هلمند را به طالبان واگذار کردند

۲۶ حمل ۱۳۹۷ هشدار

چند روز پیش بود که عملیات تصفیوی نصرت به منظور پاکسازی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند راه اندازی شد. نیروهای ارتش و پولیس سرحدی تا منطقه شاول، که یکی از مناطق استراتیژیک هم برای طالبان و هم برای نیروهای امنیتی است، پیش رفتند.

این منطقه در یک درگیری سنگین دو روزه نیروهای امنیتی با جنگ‌جویان طالبان به دست نیروهای دولتی افتاد. از چهار روز به این سو، سربازان ارتش و پولیس سرحدی که اکنون در چوکات وزارت دفاع فعالیت دارند، مصروف ساختن پاسگاه امنیتی در این منطقه بودند.

برنامه مقام های امنیتی و مقام های محلی ولایت هلمند نیز این بود که تا نزدیکی‌های انتخابات ولسوالی نادعلی را از وجود طالبان تصفیه کنند تا مردم بتوانند در انتخابات اشتراک کنند.

یک منبع در امنیت ملی ولایت هلمند به هشدار می‌گوید که این نیروهای اکنون بدون کدام درگیری این منطقه را به گروه طالبان واگذار کرده و از منطقه عقب نشینی کرده اند.

هرچند عمر زواک سخن‌گوی والی هملند می‌گوید تنها نیروهای عملیاتی این محل را ترک کرده اند و برای عملیات در مناطق دیگر ولسوالی نادعلی آماده‌گی می‌گیرند.

ظاهرن دلیل این بازگشت نبود نیروی کافی برای جابجا ساختن در این محل مهم می باشد. منابعی که خبر واگذاری این منطقه را به گروه طالبان به هشدار داده است می‌گوید، کندکی که قرار بود در این منطقه جابجا شوند، هنوز در جریان آموزش در مرکز تعلیمی ولایت هلمند و  تا یکی دو هفته دیگر فارغ می‌شوند.

نیروهای ارتش و پولیس سرحدی برای پاک سازی این منطقه از وجود طالبان حدود ۱۲ نفر تلفات نیز دادند. اما اکنون که این نیروها این منطقه را ترک کرده اند، به این معناست که کشته و زخمی شدن سربازان ارتش و پولیس برای تصمیم گیرنده‌گان محلی در ولایت هلمند هیچ ارزشی ندارد.

ولسوالی نادعلی یکی از مراکز قدرت گروه طالبان در ولایت هلمند است. این ولسوالی بارها به قبرستان نیروهای امنیتی تشبیه شده است. در سالهای گذشته در نتیجه جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولسوالی، ده‌ها سرباز و افسر ارتش و پولیس ملی در این ولسوالی جان داده اند و شمار شان سالهاست که ناپدید شده اند و از سرنوشت شان خبری در دست نیست.

عبدالعزیز صفدری

هم رسانی