طالبان پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای پیوستن به انتخابات را رد کرد

۲۷ حمل ۱۳۹۷ هشدار

گروه طالبان پیش‌نهاد محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مبنی به اشتراک در پروسه انتخابات پارلمانی را رد کرده و گفته اند که انتخابات جعلی است و تصمیم اصلی را در افغانستان خارجی‌ها می‌گیرند.

رئیس جمهور افغانستان روز شنبه(۲۵حمل) در برنامه آغاز ثبت نام رای‌دهی برای انتخابات پیش رو، به گروه طالبان پیشنهاد کرد که خود را برای این پروسه آماده ساخته و در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند.

در خبرنامه‌ای که امروز دوشنبه(۲۷حمل) گروه طالبان در سایت خود نشر کرده اند، آمده است: ” امارت اسلامی از مردم می خواهد که به جای مشارکت در پروسهء جعلی و نمایشی انتخابات با آن مقاطعه کنند.”

گروه طالبان هم‌چنان گفته اند که تصمیم گیرندۀ اصلی در انتخابات امریکایی‌ها هستند و هدف از برگزاری انتخابات، فریب دادن مردم است.

این گروه تاکید کرده اند که در موجودیت هزاران سرباز خارجی در افغانستان انتخابات معنا ندارند و تصامیم مهم و سیاسی کشور را از سویی خارجی‌ها گرفته می‌شود؛ بنأ “امارت اسلامی با در نظرداشت این واقعیت‎‌ها اولویت می‌دهد که چگونه کشور و مردم خود را از پنجه اشغال‌گران نجات بدهد.”

در خبرنامه طالبان به انتخابات ریاست جمهور سال۹۳ خورشیدی اشاره شده و گفته اند که: “مردم در انتخابات گذشته به نام انتخابات فریب داده شدند و فیصله نهایی از طرف وزیر خارجهء امریکا جان کیری صورت گرفت و دولتی به نام وحدت ملی از سوی مقامات امریکایی در سفارت امریکا اعلام شد، بنأ از انتخابات آینده نیز هیچ توقعی برده نمی‌شود، کسانی به قدرت رسانیده می‌شوند، پیش از پیش از سوی کاخ سفید انتخاب شده اند.”

در چند روز گذشته رئیس جمهور محمد اشرف‌غنی، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و مجلس نماینده‌گان از گروه طالبان خواسته بودند که دست از جنگ برداشته و در این پروسه ملی اشتراک کنند.

این درحالیست که پیش از این رئیس جمهور غنی یک بسته‌ای فوق العاده صلح را با امتیازات غافل گیر کننده به گروه طالبان برای پیوستن این گروه به پروسه صلح پیش کرده بود. در نشست دوم پروسه کابل، رئیس جمهور غنی گفته بود اگر طالبان به پروسه صلح بپیوندند، نام افراد کلیدی این گروه از لیست سیاه حذف خواهد شد و برای شان دفتر در هر جای که بخواهند ایجاد گردیده و آنها را به عنوان یک حزب سیاسی قبول خواهد کرد.

اما گروه طالبان به این پیشنهاد دولت افغانستان پاسخ نداده و در عوض خواستار گفتگوهای صلح با دولت امریکا شدند.

هم رسانی