والی کابل: مسؤولان امنیتی در توزیع مواد مخدر به معتادان دست دارند

۱۹ ثور ۱۳۹۷ هشدار

والی کابل می‌گوید، نهاد‌های امنیتی در راستای مبارزه با مواد مخدر هماهنگی ندارند و مواد مخدر در پایخت افغانستان به ساده‌گی توسط فروشنده‌ها و با هم‌کاری برخی مسوولان  امنیتی در اختیار معتادان قرار می‌گیرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل، روز چهارشنبه در سیمینارِ بررسی عوامل افزایش معتادین مواد مخدر و دسترسی آسان آنان به مواد مخدر گفت، بارها با رهبری وزارت‌های دفاع و امور داخله نشست داشته و به آنان پیش‌نهاد کرده است که در بخش مبارزه با موادمخدر گام‌های عملی بردارند. او تأکید  کرد که از جمله چند بار به مسوولان امنیتی پیش‌نهاد کرده است که زمین‌های که در ولسوالی سروبی کابل خشخاش کشت شده اند را تخریب کنند، اما پولیس هیچ اقدامی در این راستا نکرده است.

آقای حیدری گفت: “با مسوولان وزارت دفاع و داخله گفتیم که وقت کشت کوکنار می‌گذرد و زمان نیشتر زنی آغاز می‌شود و ما را کمک کنید تا در سروبی عملیات کنیم، اما متأسفانه نهاد‌های امنیتی هم‌کاری نکردند و گفتند در آنجا کندک و یا نیرو‌های ما نیست.”

اما عبدال‌خلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که در  این سیمینار صحبت می‌کرد گفت که نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با موادمخدر تلاش‌های خود را انجام می‌دهند، اما ابعاد قاچاق موادمخدر بسیار پیچیده است که به صورت کلی نمی‌توانند جلو قاچاق و فروش موادمخدر را بگیرند.

 او گفت: “در یک‌نیم ماه گذشته پولیس افغانستان ۵۵ تُن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده و هم‌چنان پیشتر از آن برخی مراکز پروسس مواد مخدر از بین برده شده‌اند.”

به گفته آقای بختیار، یک قطعه خاص پولیس برای مبارزه با مواد مخدر در کابل وجود دارد که در صورت نیاز به زود‌ترین فرصت وارد عمل می‌شود.

آقای خلیل افزود: ” در شهر کابل یک قطعه خاص فعالیت دارند که معادل کماندو‌ها است، هرگاه نیرو‌های دیگر مصروف ‌باشند این قطعه در بخش مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند.”

از سوی هم، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در این سیمینار گفت، شمار معتادان مواد مخدر به بیش از سه و نیم میلیون تن رسیده که بیشتر از یک‌صد هزار تن شان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

او تصریح کرد که مافیای داخلی و خارجی در هم‌دستی با گروه‌های تروریستی و با حمایت کشور‌های متخاصم در تلاش اند تا جوانان افغانستان را معتاد سازند.

مواد مخدر پس از تروریزم دومین چالش برای شهروندان و حکومت افغانستان به حساب می‌آید. بربنیاد گزارش‌ها کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در این کشور نسبت به دو سال پیش چندبرابر افزایش یافته و شماری افراد معتاد به موادمخدر در افغانستان نیز چندبرابر شده است.

برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صدها میلیون‌ها دالر هزینه برداشته است، اما با وجود مصرف هزینه‌های هنگفت، این برنامه در سال‌های گذشته نتایج بسیار اندک در پی داشته است.

 این بار نخست نیست که یک مقام حکومتی از هم‌دستی نیروهای امنیتی با قاچاق بران و فروشنده‌گان مواد مخدر پرده برمی‌دارند. هم‌دستی مقام‌های حکومتی در قاچاق مواد مخدر مافیایی مواد مخدر، پیش از این‌هم رسانه‌یی شده بود و از هم‌کاری نظامیان این کشور با قاچاق بران مواد مخدر گزارش‌های نیز نشر شد.

در کنار این، شماری از افسران پولیس و ارتش در پیوند به قاچاق مواد مخدر زندانی شده اند، اما راه‌کاری که به اساس آن دست نیروهای امنیتی را از هم‌کاری با قاچاق بران کوتاه بسازد تااکنون وجود ندارد. شاید دلیل این کار در این است که افرادی که بازداشت می‌شوند، کارمندان و کسانی اند که برای مقام‌های بلند پایه دست به قاچاق می زنند و قاچاقبران اصلی همچنان در مصؤونیت قرار دارند.

 جاوید روستاپور

هم رسانی