رئیس اجرایی: اگر مصرف آب مدیرت نشود تا ده سال دیگر با مشکل آب صحی مواجه می‌شویم

۲۵ ثور ۱۳۹۷ هشدار

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشستی می‌گوید که مدیریت آب‌ها جز اولویت برنامه‌های حکومت افغانستان است که گاهی از نظر دولت مداران به دور می‌ماند.

در نشستی که زیر نام نقش زنان برای مدیریت منابع آب امروز سه‌شنبه(۲۵ثور) در کابل برگزار شده بود، رئیس اجرایی، وزیر انرژی و آب، وزیر امور زنان، اعضای جامعه مدنی و شماری از چهرهای فعال زنان حضور داشتند.

رئیس اجرایی حکومت در این نشست گفت که اقلیم  افغانستان روز به روز بر وضعیت آبی کشور تاثیر می‌گذارد و اگر به مدیریت آب‌ها توجه نشود، افغانستان تا ده سال آینده به خطر کمبود آب‌های صحی مواجه خواهد شد.

به باور آقای عبدالله، ازدیاد روز افزون جمعیت افغانستان از عمده ترین دلیل کمبود آب‌های صحی و سطحی در کشور است و مقدار مصرف آب‌های سطحی و زیر زمینی تناسب خوب ندارد.

رئیس اجرایی تاکید کرد که دولت باید مدیریت و چگونگی مصرف آب‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد تا در سال‌های آینده به قلت آب روبه رو نشویم.

او تصریح کرد که بعد از سکتور زراعت، خانواده‌ها در جایگاه دوم قرار دارند که آب در آن  به پیمانه زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین خاطر آقای عبدالله تاکید دارد که نقش زنان در مدیریت منابع آب بسیار مهم است.

آقای عبدالله در بخشی از سخنان امروزی‌اش گفت که تا هنوز مشکلات زیادی در قسمت برخورد با منابع آبی بوده است و برای ادامه حیات و جلوگیری از کمبود آب، به یک برنامه منظم و بسیج ملی نیاز است.

در این نشست، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت که در خانواده ها مدیریت آب به دست زنان است، و بانوان باید به صورت درست با مدیریت دقیق از آب استفاده کنند.

به گفته آقای عثمانی وضعیت کنونی آب باید به تمام مردم انعکاس داده شود تا بتوانیم به طور درست از آب استفاده کنیم.

کمبود بارنده‌گی در زمستان گذشته، مردم افغانستان به خصوص دام‌داران و کشاورزان را با مشکلات فراوان مواجه کرده است و خشک سالی‌های در برخی از ولایات مانند بادغیس سبب شده است که دامداران، مواشی شان را به گونه گسترده از دست بدهند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی