مرکز شهر فراه در چندقدمی سقوط به دست طالبان

۲۵ ثور ۱۳۹۷ هشدار

گروه طالبان ساعت دونیم بامداد امروز از چند طرف بر مرکز ولایت فراه حمله کرده اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگ‌جویان گروه طالبان برخی از مناطق مهم در مرکز شهر فراه را سقوط داده اند.

فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه به رسانه‌ها گفته است که گروه طالبان تا اطراف ساختمان امنیت ملی رسیده اند و چندین پاسگاه را از کنترل نیروهای امنیتی خارج ساخته است. اقای بختور گفته است که جنگ در ساختمان امنیت ملی میان نیروهای امنیتی ادامه دارد.

خبرنگار هشدار در حوزه جنوب غرب به نقل از منابعی در ولایت فراه گفته است که حوزه سوم امنیتی فراه به دست طالبان سقوط کرده است.

هنوز ساختمان فرماندهی پولیس و ولایت فراه در کنترل نیروهای امنیتی هستند، اما طالبان توانسته اند که بخش‌های مهمی را در شهر فراه تصرف کنند.

طالبان با انتشار خبرنامه‌ای ادعا کرده که بخش ها مهم فراه را تصرف کرده اند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است نشان می‌دهد که گروه طالبان در مرکز شهر، تجهیزات ارتش و نیروهای امنیتی را آتش زده اند و مقدار وسایل و تهجیزات نیروهای امنیتی مانند تانک‌های زرهی هاموی به دست این گروه افتاده است.

دولت افغانستان گفته است که نیروهای تازه نفس در راه است و به زودی حملات تهاجمی طالبان سرکوب خواهند شد. برخی از منابع از حرکت کردن نیروهای کوماندو از میدان هوایی شندند خبر داده است و به زودی به شهر فراه خواهند رسید.

شماری از باشنده‌گان منطقه کنسک در ولایت فراه نیز به رهبری یکی از فرمانده‌هان محلی به نام حاجی خدایداد برای جنگ با طالبان آماده شده اند.

رازق اختیاریگ

هم رسانی